fi en sv

Konstnärerna O rf grundades år 2006 som en professionell och nationell konstnärsförening för bildkonstnärer, med bakgrund inom konstindustri.

 

Som medlemmar i Konstnärerna O rf accepteras bildkonstnärer, som i sina verk använder sig av ett materialbaserat uttryck och där konstindustrins traditioner tillämpas konkret eller som en konceptuell utgångspunkt.
För närvarande har föreningen ca 150 medlemmar.

Föreningen har som mål att främja och utveckla samtidskonsten inom konstindustrin och stärka dess ställning på konstscenen.


Inom den visuella kulturen har det konceptuella innehållet fått allt större betydelse och därför suddas gränserna ut mellan de olika konstformerna. Dagens textil- och keramikkonst är lika mycket bildkonst som måleri eller skulptur. Den konstindustriella konsten definieras inte av någon skarp gränsdragning. Textilkonst, keramikkonst och annan materialbaserad konst torde vara de mest omfattande och bäst kända områdena.
Utöver dessa kan man räkna med modern smyckeskonst, experimentell formgivning som baserar sig på konceptuellt innehåll samt dräktkonst av typen wearable art.

Konstnärerna O rf:s verksamhet fokuserar på att utveckla förutsättningarna för ett professionellt konstnärsskap. Genom att ordna utställningar och evenemang både inom det egna området och i dialog med konstnärer från andra delområden inom bildkonsten strävar man att öka medvetenheten om branschen.

Konstnärerna O rf är medlem av Ornamo rf och har som mål att bilda en länk mellan Konstnärsgillet i Finland och Ornamo.

PROJEKT

Konstnärerna O rf har som mål att främja och utveckla bildkonsten inom konstindustrin och stärka dess ställning på konstscenen, samt att främja det professionella samarbetet mellan konstnärerna inom branschen.

Utställningarna och evenemangen som föreningen ordnar ökar medvetenheten för den moderna konstindustrin och om den mångsidiga bildkonsten och samtidskonsten inom detta fält.

Konstnärerna O:s projekt består av utställningar och konstevenemang av engångsnatur. Förutom dessa har föreningen fortlöpande projekt så som konstverkstads verksamheten OHO vi lär oss tillsammans! samt föreningens äldsta projekt, Månadens konstnär-presentationerna, som inleddes år 2006 och som fortsätter idag i formen av Årstidskonstnär-presentationerna.