Taiteilijat O
fi en sv

OHO opitaan yhdessä!

Taiteilijapankki

Taiteilijapankkiin kuuluu kolmetoista järjestön jäsentaiteilijaa. He edustavat kuva-, tekstiili- keramiikka- ja lasitaidetta. Kaikilla on opetuskokemusta ja useilla on myös pedagoginen koulutus.

 

Leenakaisu Hattunen

tekstiilitaide, maalaustaide

Minulla on visuaalisen alan taidekasvattajana monipuolista kokemusta varhaiskasvatuksen alueella.Työskentelemme laajasti eri materiaaleilla ja tekniikoilla. Koko työskentelyn prosessi on oleellinen onnistumisen kokemuksen kannalta oikeasta välineiden käsittelystä loppusiivoukseen ja valmiiseen työhön asti.

www.hattunen.fi

 

 

Rozalia Janovic

kuva- ja keramiikkataide

Olen luova ja monipuolinen kuvataiteiden, muotoilun- ja taidekäsityöalojen opettaja ja tekijä. Minulla on opetuskokemusta lähes kaikille ikäryhmille. Kokemukseni taiteellisesta työskentelystä on ollut aina hyvin merkittävä tekijä opetustyössäni: innostavana ja inspiroivana opettajana. Siellä missä sanat loppuvat visuaaliset keinot jatkavat ja piirtävät elämyksien kautta kielitaitoa muistiin. Itsekin opin näin suomea.

 

www.janovic.net

Miia Kallio

keramiikka- ja kuvataide

Olen toiminut tuntiopettajana taiteen perusopetuksen parissa vuodesta 1998 lähtien. Oppilaideni ikäjakauma on laaja: 4-20 vuotiaita lapsia ja nuoria. Opettajan osoittama kunnioitus oppijoita kohtaan iästä riippumatta vaikuttaa merkittävästi hyvän oppimiskokemuksen syntyyn.

www.miiakallio.fi

 

 

Sunna Kangas

oho Sunna_Kangas.jpgOlen helsinkiläinen yhteiskunnallista ja käsitteellistä taidetta tekevä tekstiilitaiteilija. Omia kiinnostuksen kohteitani työskentelyssä ovat olleet mm. ekologisuus ja rauhan puolustus. Taiteellisen työni ohella opetan. Siinä minulle tärkeää on läsnäolo, vuorovaikutus, kannustaminen ja tukeminen. Haluan kannustaa oppilaita ennen kaikkea omaan itsenäiseen ajatteluun, luovaan prosessiin sekä oman taiteellisen äänen vahvistamiseen. Jokainen meistä on toisenlainen, mutta saman arvoinen.

http://www.sunnakangas.com/

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2732

 

Tytti Korin

kuvataide

Olen opettanut alakouluikäisiä kuvataidekerhoissa sekä aikuisille keramiikkaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Oppilaitani haluan rohkaista kokeilemaan erilaisia materiaaleja sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla.

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3501

 

 

Piia Lieste

 

oho piia lieste netti.jpgTaiteellisen työskentelyn ohessa opetan aikuis- ja lapsiryhmiä opistotasolla, projekteissa sekä työpajoissa. Erityisalaani on keramiikka, piirustus ja sarjakuva. Mielestäni opettajana on tärkeää edistää yhdessä oppimisen iloa sekä luoda rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri. Hyödynnän usein improvisaatiotekniikoita opetuksessani, joiden avulla työskentely lähtee nopeasti liikkeelle.

www.finnishdesigners.fi/portfolio/piia.lieste

plieste.blogspot.fi
 

Sanna Majander

tekstiilitaide, yhteisötaide, ympäristötaide

Olen toiminut opetustehtävissä niin ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa kuin vapaan sivistystyön puolella. Olen myös toteuttanut useita yhteisöllisiä hankkeita erityisryhmien parissa. Pidän tärkeänä aitoa vuorovaikutusta ja erilaisten oppijoiden yksilöllistä kohtaamista.

www.finnishdesigners.fi/portfolio/sanna.majander

 

Tiia Matikainen

kuvanveisto, keramiikka

Taiteellisen työni lisäksi olen toiminut pitkään erilaisissa opetus- ja asiantuntijatehtävissä alallani. Olen opettanut lapsi-, nuoriso- ja aikuisryhmiä mm. kuvataidekouluissa ja aikuisopistoissa, sekä suunnitellut ja toteuttanut taidetyöpajoja erilaisille kohderyhmille. Opetuksessani painottuu kolmiulotteinen hahmottaminen ja käsillä tekeminen.

www.tiiamatikainen.com

 

Annukka Mikkola

tekstiilitaide (maalaus, taidevirkkaus, kudonta ja rakentelu)

Olen kuvataidekasvattaja (MA) / tekstiilitaiteilija MA), ja minulla on opetuskokemusta eri-ikäisten lasten taideopetuksesta 2-vuotiaista Pikku Picassoista (Taidekoulu Tatavuu/Tata Q) nuoriin aikuisiin (Omnian Ammattiopisto). Sovellan luovasti eri tekniikoita ja materiaaleja taideprojektista ja kohderyhmästä riippuen, vaikka tekstiili, erilaiset värit ja kierrätys ovatkin päämateriaalejani. Olen osallistuvana taiteilijana suunnitellut ja ohjannut lapsille ja nuorille suunnattuja työpajoja erilaisissa taiteilijalähtöisissä projekteissa ja näyttelyissä.

www.villakauklahti.fi
www.pintadesign.com

Leena Mäki-Patola

keramiikka- ja kuvataide

Minulla on opetuskokemusta lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä. Päämateriaalini on keramiikka, mutta olen työskennellyt eri materiaaleilla ja tekniikoilla. Olen avoin kokeiluille. Haluaisin edesauttaa eri kulttuurien yhteiselämää.

 

www.leenamaki-patola.fi
arsliber/taiteilija/maki-patola-leena
www.finnishdesigners.fi/portfolio/leena.maki_patola

Laura Pehkonen

kuva- ja keramiikkataide

Minulla on kokemusta mm. kouluikäisten lasten, monikulttuuristen perheiden ja non-stop tapahtumatyöpajojen vetämisestä. Itselleni mieluisimpia opetustöitä ovat yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja onnistumista korostavat toiminnat.

www.finnishdesigners.fi/portfolio/laura.pehkonen

Raija Rastas

tekstiili-, koru- ja kuvataide

Opetan kädentaitoja ja toteutan taidetyöpajoja sekä aikuisille että lapsille. Työpajoissa on keskeisessä osassa tarinallisuus, jota lähestytään luovan työskentelyn menetelmin: maalaamalla, painamalla, ompelemalla ja kirjailemalla. Yhdessä työskennellen osallistujat oppivat uusia taitoja ja saavat onnistumisen kokemuksia sekä uusia ystäviä.

www.raijarastas.fi

Johanna Suonpää

tekstiili -ja kuvataide, kokeileva materiaalipohjainen taide ja muotoilu

Olen pitänyt eri materiaaleihin ja tekniikoihin yhdistyviä taidetoiminta -ja työpajaprojekteja perheille, alle kouluikäisille ja nuorille. Toiminnassa pidän tärkeänä leikkimielistä tutkimusmatkailua, vuorovaikutteista työskentelyprosessia ja oivaltamisen iloa. Myös turvallinen ja kannustava työskentelyilmapiiri, mahdollisuus eritaustaisten ihmisten kohtaamiseen, sekä yksilöllinen kokemuksellinen tapa ilmaista itseä ovat lähtökohtia työpajatoiminnalle.

www.johannasuonpaa.com

Virpi Vesanen-Laukkanen

tekstiili- ja kuvataide

Opetan aikuisia ja lapsia, harrastajia sekä korkeakouluopiskelijoita. Työskentelen myös erityisryhmien kanssa. Pidän opetustilanteissa syntyvästä vuorovaikutuksesta, yhteisestä tekemisestä ja yhdessä oppimisesta.

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3283

 

 

Suomen kielen asiantuntijat

Pääkaupunkiseutu

Kielenkääntäjä Anna Sidorova

Kirjailija Silja Järventausta

Kirjailija-sanataideopettaja Tuutikki Tolonen

Kirjailija-dramaturgi Riikka Takala

Suomen kielen opettaja Ruut Rajantie

Sanataideohjaaja ja runoilija Janette Hannukainen

Kuopio

Sanataideohjaaja, puhe-ja draamataiteen opettaja Anne Karjula

Satakunta ja Pirkanmaa

Sanataideopettaja, sanataiteen läänintaiteilija Karoliina Suoniemi

Seinäjoki

Sanataideohjaaja Jussi Matilainen

Turku

Sanataideohjaaja Salla Tuukkanen

Oulu

Valveen sanataidekoulun vastaavat opettajat Anna Anttonen ja Kati Inkala