Taiteilijat O
fi en sv

Taidekummi

 

Taidekummi-työpajat tuovat taiteen ammattilaiset mukaan lapsiperheiden leikkipuistotoimintaan Helsingissä. Taidekummit ohjaavat kielellistä ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä taiteen työpajoja perheille. Työpajoissa korostuu käsin tekemisen merkitys kielen oppimisen tukena.

 

Taiteilijat O ry on yhteistyökumppaninsa Helsingin kaupungin kanssa kehittänyt Kotoklubi Kanelissa toteutettavan Taidekummi-hankkeen. Maahanmuuttajaperheille suunnatuissa klubeissa opitaan arkielämän suomen kieltä toiminnallisesti. Kotoklubi Kaneli kokoontuu 1-2 kertaa viikossa aamupäivisin 19 Helsingin leikkipuistossa. Avoimessa, yhteisöllisessä toiminnassa on mukana myös turvapaikanhakijoita ja suomenkielisiä perheitä.

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/perheiden-aamupaivatoiminta/suomea-toiminnallisesti-ryhmissa/

 

Taidekummit toimivat Kotoklubi Kanelissa kuva- ja käsityötaiteen asiantuntijoina. He opastavat ja innostavat henkilökuntaa taidemenetelmien käyttöön sekä ideoivat ja ohjaavat yhdessä heidän kanssaan taidetyöpajatoimintaa. Taidekummin ideoiman taidemenetelmän ohjaus siirtyy työpajakertojen aikana leikkipuistohenkilökunnan vastuulle. Taidekummi laatii selkeät toimintaohjeet käytetystä menetelmästä ja luovuttaa ne työpajojen päätyttyä leikkipuiston henkilökunnan käyttöön osaksi Kotoklubi Kanelin jatkuvaa toimintaa. Vuoden 2017 kotouttamisteko tunnustuksen saanut Kotoklubi Kaneli on avointa ja yhteisöllistä toimintaa maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille ja kantasuomalaisille. Suomen kieltä opetetaan leikkipuistojen henkilökunnan toimesta Toisto-menetelmällä (http://suomenkielisanootervetuloa.fi/metodi/). Hanke tuo leikkipuistojen maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset lapsiperheet yhteisen vuorovaikutteisen ja kielirajoja ylittävän matalan kynnyksen toiminnan pariin.

Taustaa

Taidekummi-hanke pilotoitiin kahdessa helsinkiläisessä leikkipuistossa syksyllä 2017 Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Hanketta kehitettiin vielä syksyllä 2018 järjestämällä kolme työpajaa Ornamo-säätiön tuella. Taiteilijat O ry sai Opetushallitukselta kesäkuussa 2018 valtion erityisavustuksen kotoutumisen tukemiseen. OPH:n  avustuksella toteutettiin syksyllä 2018 kuusi ja tammi-helmikuussa 2019 kuusi Taidekummi-työpajaa Helsingin kaupungin leikkipuistoissa. Helsingin kaupungin produktioavustuksella toteutettiin vielä yksi työpaja syksyllä 2019. Yhteensä Taidekummi-työpajoja on järjestetty 18 Helsingin leikkipuistoissa.

Tavoitteita

Hankkeelle haetaan lisää rahoitusta, jotta toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi Helsingin kaupungin leikkipuistojen pysyvää toimintaa. Tavoitteena on saada taidekummien taidetyöpajoista osa Helsingin kaupungin säännöllistä työpajatoimintaa ja lisätä Taiteilijat O:n jäsentaiteilijoiden työllisyyttä. Lisäksi tavoitteena on soveltaa hanketta muiden kaupunkien toimintaympäristöihin.

 

Leikkipuisto Lehdokissa vuodenaika-aiheiset työt toteutettiin maalauksena ja kollaasina kankaalle.

Kuva: Virpi Vesanen-Laukkanen