Taiteilijat O
fi en sv

Taidekummi

 

Leikkipuisto Lehdokissa vuodenaika-aiheiset työt toteutettiin maalauksena ja kollaasina kankaalle.

Kuva: Virpi Vesanen-Laukkanen

OHO, taidekummeja leikkipuistoissa!

 

Taidekummi-työpajat tuovat taiteen ammattilaiset mukaan lapsiperheiden leikkipuistotoimintaan Helsingissä. Taidekummit ohjaavat kielellistä ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä taiteen työpajoja perheille. Työpajoissa korostuu käsin tekemisen merkitys kielen oppimisen tukena.

 

Taiteilijat O ry on yhteistyökumppaninsa Helsingin kaupungin kanssa kehittänyt Kotoklubi Kanelissa toteutettavan Taidekummi-hankkeen. Maahanmuuttajaperheille suunnatuissa klubeissa opitaan arkielämän suomen kieltä toiminnallisesti. Kotoklubi Kaneli kokoontuu 1-2 kertaa viikossa aamupäivisin 19 Helsingin leikkipuistossa. Avoimessa, yhteisöllisessä toiminnassa on mukana myös turvapaikanhakijoita ja suomenkielisiä perheitä. Taidekummi-hanke pilotoitiin kahdessa helsinkiläisessä leikkipuistossa syksyllä 2017.

 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/perheiden-aamupaivatoiminta/suomea-toiminnallisesti-ryhmissa/

 

Taidekummit toimivat Kotoklubi Kanelissa kuva- ja käsityötaiteen asiantuntijoina. He opastavat ja innostavat henkilökuntaa taidemenetelmien käyttöön sekä ideoivat ja ohjaavat yhdessä heidän kanssaan taidetyöpajatoimintaa. Taidekummin ideoiman taidemenetelmän ohjaus siirtyy työpajakertojen aikana leikkipuistohenkilökunnan vastuulle. Taidekummi laatii selkeät toimintaohjeet käytetystä menetelmästä ja luovuttaa ne työpajojen päätyttyä leikkipuiston henkilökunnan käyttöön osaksi Kotoklubi Kanelin jatkuvaa toimintaa. Vuoden 2017 kotouttamisteko tunnustuksen saanut Kotoklubi Kaneli on avointa ja yhteisöllistä toimintaa maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille ja kantasuomalaisille. Suomen kieltä opetetaan leikkipuistojen henkilökunnan toimesta Toisto-menetelmällä (http://suomenkielisanootervetuloa.fi/metodi/). Hanke tuo leikkipuistojen maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset lapsiperheet yhteisen vuorovaikutteisen ja kielirajoja ylittävän matalan kynnyksen toiminnan pariin.

Taiteilijat O ry sai Opetushallitukselta kesäkuussa 2018 valtion erityisavustuksen kotoutumisen tukemiseen sekä Ornamo-säätiön yleisrahaston apurahan Taidekummi-toiminnan pilotointiin. Ornamo-säätiön myöntämän apurahan turvin järjestettiin syksyllä 2018 kolme Taidekummi-työpajaa ja kehitettiin hanketta työryhmän työnä. OPH:n  avustuksella toteutettiin syksyllä 2018 kuusi ja tammi-helmikuussa 2019 toteutetaan kuusi Taidekummi-työpajaa Helsingin kaupungin leikkipuistoissa.

Hankkeelle haetaan lisää rahoitusta vuonna 2019, jotta toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi Helsingin kaupungin leikkipuistojen pysyvää toimintaa. Tavoitteena on saada taidekummien taidetyöpajoista osa Helsingin kaupungin ylläpitämää työpajatoimintaa ja lisätä Taiteilijat O:n jäsentaiteilijoiden työllisyyttä.

 

Leikkipuisto Brahessa huovutettiin yhdessä isoa tarinamattoa.

Kuva: Niko Vilkman