Taiteilijat O
fi en sv

Taidekummi


Leikkipuisto Lehdokissa vuodenaika-aiheiset työt toteutettiin maalauksena ja kollaasina kankaalle.

Kuva: Virpi Vesanen-Laukkanen

OHO, taidekummeja leikkipuistoissa!

Taiteilijat O ry:n OHO opitaan yhdessä! -hanke toi syksyllä 2017 kahteen helsinkiläiseen leikkipuistoon Taidekummin. Kummit toimivat LP Lehdokissa ja LP Brahessa toimivassa Kotoklubi Kanelissa. Maahanmuuttajaperheille suunnatuissa klubeissa opitaan arkielämän suomen kieltä toiminnallisesti. Helsingin kaupungin järjestämässä avoimessa, yhteisöllisessä toiminnassa on mukana myös turvapaikanhakijoita ja suomenkielisiä perheitä. Kotoklubi Kaneli toimii vuonna 2017 kymmenessä leikkipuistossa ja kolmessa perhetalossa.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/perheiden-aamupaivatoiminta/suomea-toiminnallisesti-ryhmissa

Taidekummit, kuvataiteilija Leena Illukka ja tekstiilitaiteilija Raija Rastas toimivat Kotoklubi Kaneleissa kuva- ja käsityötaiteen asiantuntijoina. He opastivat ja innostivat henkilökuntaa taidemenetelmien käyttöön sekä ideoivat ja ohjasivat yhdessä heidän kanssaan taidetyöpajatoimintaa. Raijan Väri-ilo -työpajoissa maalattiin ja tehtiin kollaaseja. Leenan työpajoissa huovutettiin yhteistä tarinamattoa. Toiminnassa oli mukana yhteensä n. 170 osallistujaa, lapsia ja aikuisia. Osallistujat toivoivat lisää taidetoimintaa ja leikkipuistojen Kotoklubi Kaneli -ohjaajat totesivat taiteen tekemisen tukevan hyvin kielen opetusta.

Klubien kielen opetuksessa käytetään Toisto-menetelmää http://suomenkielisanootervetuloa.fi/metodi/.

Taidekummi -pilottihanke toteutettiin Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunnan tuella. Pilotista saatavien kokemusten pohjalta toimintaa jatketaan ja konseptia kehitetään Taidekummi -toimintamalliksi käytettäväksi laajemmin leikkipuistoissa ja perhetaloissa.


Leikkipuisto Brahessa huovutettiin yhdessä isoa tarinamattoa.

Kuva: Niko Vilkman