Taiteilijat O
fi en sv

Vuodenaikataiteilija | Seasonal Artist | Årstidskonstnär
Syksy/ Talvi 2022

Leena Mäki-Patola

Olen Varkaudessa työskentelevä kuvataiteilija. Valmistuin Taideteollisesta korkeakoulusta keramiikkataiteen osastolta vuonna 1983. Taide on tapani toimia yhteiskunnassa. Käsittelemieni teemojen aiheet saavat kimmokkeensa jokapäiväisistä maailman tapahtumista. Työskentelyssäni käsittelen mm. elämän haurautta, sattuman/kohtalon voiman ja luonnon
elementtien haavoittuvuutta. Päämateriaalini on keramiikka. Tarvittaessa käytän muitakin materiaaleja ja tekniikoita saavuttaakseni haluamani lopputuloksen.


Viimeisimmissä teoksissani olen tavoitellut hiljaisuutta, ei-olevaisuutta. Teoksia yhdistää teema ”kuinka vähän on tarpeeksi”. Se on minimalismiin pyrkivä kommenttini pitkään vallinneeseen kehityssuuntaan, jossa tavoitellaan aina vain suurempaa, runsaampaa ja näyttävämpää. Se on myös reaktioni pitkään taiteen aiheistoa ja ilmaisua hallinneeseen
dystooppisuuteen, tummuuteen ja ahdistavuuteen.


Keraamisten levyjen ja kuutioiden pinnat ovat useista lasitekerroksista rakentuvia keraamisia maalauksia. Vaaleiden sävyjen hienovarainen eloisuus syntyy polton kuumuudessa, jolloin materiaalikerrokset ja raaka-aineet sulautuvat toisiinsa. Syntyy kiteitä, kuplia, kraatereita, valumia, kuroumia, himmeitä ja kiiltäviä alueita. Kaikki tämä tapahtuu valkean ympärillä liikkuvien värisävyjen puitteissa. Värien ja muotojen niukkuus auttaa hiljentymään ja keskittymään aiheen ja teosten näennäiseen yksinkertaisuuteen. Teosten yhtenä taustavoimana on baltialaissäveltäjien, etenkin Arvo Pärtin, minimalistinen musiikki.


”Elementit”-teemassa vaikuttavat ekologisuuden ja eettisyyden kysymykset. Maa, ilma, veri, vesi ja kasvillisuus ovat kaikki toistensa juurta, kiinteästi toisistaan riippuvaisia ja toisiaan ruokkivia luonnon irrottamattomia osia. Nämä teokset ovat monipolvisia kuvioita tai neliön muotoisia keraamisia levyjä ja kuution muotoisia kappaleita. Selkeiden
perusmuotojen yhteydessä etsin värien sävykkyyttä ja luonnetta, vahvaa keraamista tuntua ja keramiikkamateriaalin runollisia tunnelmia.


”Kaapit”-teeman teoksissa yhdistän valmistamiani keraamisia osia, readymade-osia, videoita ja ääntä. Kokoan teokset pääosin käytettyihin lääkekaappeihin, joissa on merkkejä liittyen niiden aikaisempaan käyttötarkoitukseen. Kaappi teoksen muotona antaa hyvän mahdollisuuden erilaisten elementtien yhdistämiselle. Näkökulmina ovat vapaus, veljeys, yhdenvertaisuus sekä onni, epäonni, ennakoimattomuus. Kaappi on taiteelle arkinen lähtökohta, mutta suljettu tila kätkee arvoituksen, yllätyksen. Oven avauksella voi siirtyä toiseen ulottuvuuteen, tunnemaan tai todellisuuteen.


Teoksiani on Suomessa mm. Valtion taideteostoimikunnan, Designmuseon, Suomen käsityön museon, Kuopion taidemuseon, Nurmijärven kunnan ja Varkauden kaupungin kokoelmissa sekä New Taipei City Yingge Ceramics Museumissa Taiwanissa.


http://www.arslibera.com/taiteilija/maki-patola-leena
http://www.leenamaki-patola.fi/

I am a visual artist based in the town of Varkaus. I graduated from the Department of Ceramics at the University of Art and Design Helsinki in 1983. Art is my way of acting in society. The topics I explore in my work are inspired by everyday events. They involve the fragility of life, the
forces of chance/destiny, and the vulnerability of natural elements. Although my principal medium is ceramics, I also use other materials and techniques whenever necessary in order to attain the result I have in mind.


In my latest works, I have sought to attain a sense of silence, of non-existence. The overarching theme in them is “how little is enough”. Aspiring to a minimalist expression, the theme is my
comment on humanity’s persistent tendency to seek ever-greater, more opulent and more spectacular things. It is also my reaction to the darkness, anxiety and dystopian ethos that have for a long time dominated the content and expressive idiom of fine art.


The surfaces of the plates and cubes are ceramic paintings consisting of several layers of glazing. The subtle vibrancy of the pale tones is created by the heat in the kiln when elements and layers of material blend together and give rise to crystals, bubbles, craters, drips, constrictions and dull and shiny areas. All this takes place within a palette that centres on white. The narrow range of colours and shapes helps the viewer to find quiet and focus on the seeming simplicity of the subject and the works. One of the catalysts for these works was the minimalist music of Baltic composers, that of Arvo Pärt in particular.

The works under the theme of “elements” were affected by issues of ecology and ethics. Earth, air, blood, water and vegetation are all, in essence, the same: intimately interdependent and mutually parts of the natural world. These works are meandering patterns, square ceramic plates or cube-shaped pieces. Within these basic shapes, I strive to capture the character and tonality of colours, to reinforce the sense of the ceramic and the poetic moods of the material.


In the works under the theme “cabinets”, I combine ceramic pieces with ready-mades, video and sound. I compile most of the works in old medicine cabinets, which carry signs of their former
use. A work shaped like a cabinet offers the perfect opportunity to combine different elements. The thematic angles here are freedom, brotherhood and equality, and happiness, misfortune and unpredictability. A cabinet is a banal starting point for art, and yet an enclosed space hides a mystery, a surprise. By opening the door, you can enter another dimension, a different feeling or reality.


I have work in the Finnish collections of the State Art Commission, Design Museum, Craft Museum of Finland, Kuopio Art Museum, Nurmijärvi Municipality and the City of Varkaus. In addition, the New Taipei City Yingge Ceramics Museum in Taiwan has my work in its collections.


http://www.arslibera.com/taiteilija/maki-patola-leena
http://www.leenamaki-patola.fi/