Taiteilijat O
fi en sv

Vuodenaikataiteilija | Seasonal Artist | Årstidskonstnär
Kevät | Spring 2021

Johannes Rantasalo

Johannes Rantasalo on valmistunut lasialan artesaaniksi vuonna 1995 Wetterhofin lasikoulusta. Vuodet 89-93 hän oli Lounais-Suomen Käsi ja taideteollisuusoppilaitoksessa opiskelemassa metallialan artenomiksi. Tähän sisältyi puolen vuoden harjoittelu kuvanveistäjä Simo Heleniuksella. Lasikoulusta valmistuttuaan Johannes Rantasalo työskenteli Suomessa ja Norjassa lasinpuhaltajana.

Vuonna 1999 hän perusti Alma Jantusen kanssa Lasisirkus lasistudion Nuutajärvelle. Osallistunut vuodesta 1996 kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Useita yksityisnäyttelyitä. Viimeisimpinä Gumbostrand Konst o Form IN-näyttely, 2020 sekä LIVE IN MUSEUM Suomen Lasimuseo, 2018

Lasissa kiehtoo sen nopeus. Kuumana sen joustavuus. Kylmänä kovuus, läpinäkyvyys ja optisuus. Lasinpuhallussessio on parhaimillaan tanssia, hulluutta, äärimmäisyyttä, hikeä, savua ja vauhtia.

Metallin työstössä on paljon samoja elementtejä kuin lasissa.
Kuitenkin materiaalit ovat kuin yö ja päivä.

Metalli Steampunk. Lasi Soul ja Funk.

Aloin liittää metallia lasiin koska lasin rajat tulivat vastaan. Aluksi metalli piirsi ääriviivoja veistoksille lasiosien ollessa orgaanisempia yksityiskohtia.

Viimeisissä töissäni usein metallista rakennetut maailmat rajautuvat lasisen kuoren sisään. Töiden muotona on usein ihmisen pää. Aiheet tulevat sen sisä ja ulkopuolelta.

Kirjallisuus, elokuvat, musiikki.
Tunnelmat, keskustelut, politiikka, lapset, vanhukset, tunteet, kuolema ja elämä.

www.lasisirkus.fi

Johannes Rantasalo graduated as an artisan in 1995 from the Wetterhof glass school. From the years 89-93 he was studying Southwest Finland School of Art and Design, to become an artenom in the metal industry. This included a six-month training sculptor Simo Helenius. After graduating from a glassschool, Johannes Rantasalo worked in Finland and Norway as a glassblower.

In 1999, together with Alma Jantunen, he founded the Lasisirkus glass studio in Nuutajärvi. Participated in domestic and international exhibitions since 1996. Several solo exhibitions. Most recently Gumbostrand Konst o Form "IN" exhibition, 2020 and "LIVE IN MUSEUM" Finnish Glass Museum, 2018

Glass is fascinated by its speed. When hot its flexibility. When cold its hardness, transparency and opacity. The glassblowing session is like dance, madness, extreme, sweat, smoke and speed.

There are many same elements in metal as there is in glass.
However, the materials are like night and day.

Metal Steampunk. Glass Soul and Funk.

I started attaching metal to the glass because the borders of the glass came up against me. Initially, the metal drew the outlines of the sculptures with the glass parts being more organic details.

In my latest works, worlds often built of metal are bounded inside a glass shell. The form of work is often the human head. The subjects come from inside and outside it.

Literature, movies, music.
Moods, debates, politics, children, the elderly, emotions, death and life.

www.lasisirkus.fi