Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | Artist of the month
huhtikuu | April 2019

Katri-Maria Huhtakallio

Viime vuosina teokseni ovat syntyneet suomalaisten kansanuskomusten ja tarinoiden inspiroimana. Yhdistelen aiheissani henkilökohtaisia kokemuksia ja tunteita uskomuksellisiin elementteihin. Erityisesti minua kiinnostaa kuolemaan liittyvät kansanuskomukset, enneuskomukset sekä luonnon voimakas läsnäolo entisaikojen elämäntavassa. Kuvaan teoksissani usein eläimiä, vaikka aiheeni kertovat ennemmin ihmisen käyttäytymisestä, tunteista ja kulttuurillisesta symboliikasta.

 

Työskentelyni lähtökohdissa myös materiaalilla on suuri merkitys. Materiaalin havainnoiminen, sen tunteminen ja koskeminen, jopa tuoksu ovat asioita, jotka vaikuttavat prosessiin. Ne synnyttävät uusia mielikuvia, uusia yhteyksiä ja näkökulmia työskentelyyn. En juurikaan luonnostele, vaan annan intuition ohjata työskentelyäni. Lopputulos ei aina vastaa alkuperäistä ajatusta koska välissä tapahtuu paljon. Kokemus tekemisestä ja materiaalista muokkaa myös ajatustani työn sisällöstä - toisinaan teoksen merkitys aukeaa vasta kun se on jo täysin valmis.

 

www.instagram.com/katrimariahuhtakallio

www.finnishdesigners.fi/portfolio/katri_maria.huhtakallio

www.katrimariahuhtakallio.com/

In the past few years I have found my inspiration in Finnish folklore and tales, which I connect with my personal experiences and emotions. I am especially interested in the folklore of birds and their association with death and mortality. I am also interested in myths and beliefs and the strong presence of nature in past cultures. My sculptures often portray animals even when the theme describes human behavior, emotions and cultural symbolism.

Also the material itself has an effect on the result. I rarely sketch my work, rather I let intuition take control. Observing and experiencing the material affects the process. Sometimes the result is quite different from the original idea because the idea is re-processed while working.

 

www.instagram.com/katrimariahuhtakallio

www.finnishdesigners.fi/portfolio/katri_maria.huhtakallio

www.katrimariahuhtakallio.com/