Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | Artist of the month
maaliskuu | March 2018

Ulla Harju

Käytän työssäni laajasti keramiikan eri menetelmiä yhdistellen teoksiin joskus myös puuta tai lasia.Keraamiset teokseni liikkuvat luonnon ja ihmisyyden yhtymäkohdissa, heijastaen niin luonnon tilaa kuin ihmisenä olemisen haasteita. Teosten orgaaniset muodot linkittyvät luontoon, mutta ovat myös tunteiden ja tiedostamattoman kuvia. Teoksia peittävät ja värittävät efektilasitteet, jotka luovat erilaisia pintarakenteita.

Yhtä matkaa teosten kanssa valmistuu joskus myös runoja, tai sitten muiden kirjoittamat runot ovat osa työskentelyprosessia.


kuka piirtää veden viivat

ahkeroi aallot

kuka tuntee päivännousut

tällä niemellä


kuusenvihreys

kuusi kertaa kuikanhuuto

metsän rantu vastarannalla

kivien sitkeä aika

valot ja pimeätniin tapahtuu

toistuu


niemi ei tarvitse ketään

ja miten minä sitä

------------------------

se miten tulet

metsä poskillasi

avaat ovet kaikille tuulille

tuulantei

olet pitänyt tyhjän

sydämeni varattuna


oven läpi

lasten ja kukkien ääni

tula tuulan tuli tuli teiwww.ullaharju.fi

I use different methods of ceramics in my work, combining wood or glass with works. My ceramic works move in the confluence of nature and humanity, reflecting both the natural state and the challenges of being human. The organic forms are linked to nature, but there are also emotional and unconscious images. The works are covered and colored with effective glazes that create different surface structures.

www.ullaharju.fi