Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | Artist of the month
syyskuu 2018 | September 2018

Tiia Matikainen

"Tarkastelen teoksissani ihmisyyden olemusta vienosti vinksahtaen ja myötätuntoisesti. Minua kiehtoo ihmiselämän absurdius, ihmisluonto kaikenlaisine vääristymineen – mutta myös ajatus armollisuudesta."

Veistokseni käsittelevät katoavaisuuden sekä peittämisen ja paljastamisen teemoja. Hämärän peitossa -sarjan huputettujen hahmojen savipintaan raaputtamalla tehdyissä piirroksissa kuvaan ihmisen sisäistä maailmaa ja mielentiloja. Teokset ovat jatkoa Arvottomat -veistossarjalle. Seinälle trofeiden tapaan ripustetuissa veistoksissa olen halunnut tuoda esiin arvottomuuteen, sekä ulkopuolisuuden ja toiseuden kokemuksiin liittyviä tunteita.Tiilipintaisissa veistoshahmoissa näkyy kiinnostukseni raunioitumisen estetiikkaan. Romahtavat veistokset kuvaavat ajan väistämätöntä kulkua sekä muistojen ja mielen hajoamista.

"Koko maailma on vain potentiaalisia raunioita" (Stefano Benni, Keplo)


www.tiiamatikainen.com

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteili...

http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/tiia.mati...

"In my works, I look at the essence of mankind with twisted pleasure and sympathy.

I am fascinated by absurdity of human life, human nature with its distortions - but also thought of mercy."

My sculptures deal with the themes of transience of life as well as covering and revealing. In the ceramic sculpture series The Blur I have covered the hooded figures with drawings by scratching the clay surface. The works depict the inner world of a man and states of mind. The works are a continuation of the series called The Worthless. By hanging the hooded figures on the wall like trophees of hunted animals, I have wanted to bring out ideas of worthlessness, and the experiences of outsiderness or otherness. Brick surfaced sculptures relate to my interest to aesthetic of ruins. Ruined sculptures depict the inevitable passage of time and the degradation of memories and minds.

"The whole world is only potential ruins" (Stefano Benni, Keplo)


www.tiiamatikainen.com

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteili...

http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/tiia.mati...