Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | Artist of the month
huhtikuu | April 2018

Taru Syrjänen

LASISIA KERTOMUKSIA MAAILMOISTA

Taru Syrjänen aloitti taiteen opiskelun vuonna 1972. Vähitellen hänen kiinnostuksensa siirtyi kokonaan lasiin. Ensimmäiset lasiesineet hän muotoili Humppilan lasitehtaalle vuonna 1981, jolloin syntyi mm. Tarusto-lasisarja. Halu tietää lasista enemmän vei hänet vuonna 1983 opiskelemaan Englantiin West Surrey College of Art and Design'iin, jossa opetus oli kansainvälisen studiolasiliikkeen mukaista. Uusi liike korosti lasin ilmaisumahdollisuuksia taiteena. Englannissa syntyi materiaalitutkielmina mm. sarja valettuja veistoksia.

Wärtsilän omistama Nuutajärven Lasi osti Humppilan lasitehtaan vuonna 1985. Nyt Taru Syrjäsen muotoiluyhteistyö jatkui Nuutajärven lasitehtaan kanssa. Vuodesta 1988 Nuutajärvi ja Iittala ovat toimineet samassa yhtiössä. Iittalan lasitehdas pyysi Taru Syrjäsen vakituiseksi muotoilijakseen vuonna 1988. Itsenäisenä taiteilijana hän on jatkanut toimintaansa Tampereella vuodesta 1995.

Taru Syrjäsen lasitaiteilijan tie rytmittyy näyttelyteemoittain, joiden mukana myös ilmaisu on muuttunut. Näyttelyt muodostavat sarjan lasin ominaisuuksien ja mahdollisuuksien tutkielmia. Lasin kautta avautuvat kertomukset eri maailmoista. Klassiset muodot ja muotojen kontrastit peilaavat suhdetta veteen (1988), avaruuteen (1991), myyttiseen menneisyyteen (1998) ja luonnontieteisiin (2000).

Taru Syrjänen on määrätietoisesti ja pitkäjännitteisesti kehittänyt taidenäkemystään. Maila-Katriina Tuominen on kiteyttänyt Taru Syrjäsen taiteilijalaadun osuvasti (Aamulehti 31.10.1991): "Vähänkin lasin olemukseen perehtynyt ymmärtää, että teokset ovat tarkkaa kokeilua, yrityksiä ja erehdyksiä vaatineen pitkällisen prosessin tulosta. [...] Hän antaa lasin keveyden ja muodon selkeyden päästä kohtaamaan toisensa. Teokset eivät ole dekoratiivisia koristeita. Ne ovat tarkkaan harkittuja veistoksia, joissa keskeistä on harmonia ja ylevä muototaju".


www.tarusyrjanen.fi

www.finnishdesigners.fi/portfolio/taru.syrjanen

www.finnishglass.fi/taru-syrjanen

TALES FROM THE WORLDS IN GLASS

Taru Syrjänen started her art studies in 1972. Gradually she devoted herself completely to glass; a new material to her. She made her first glass designs for the Humppila glass factory in 1981 and the Tarusto glass set was conceived there. A passion to know more about glass took her to study at the West Surrey College of Art and Design in the UK in 1983. The course in Surrey followed the principles of the International Studio Glass Movement, who had elevated glass to be an appropriate material for fine art. In England Taru created a unique series of cast sculptures as part of her research into the artistic potential of glass.

After returning to Finland, Taru continued her design work, now for Nuutajärvi Glass owned by Wärtsilä, who had acquired the Humppila glass factory In 1985. Few years later, after the merger between Nuutajärvi and Iittala, in 1988, the Iittala glass factory asked Taru to be their designer.

Since 1995 Taru has been working in Tampere as an independent artist. Exhibition themes have given the rhythm for Taru’s career as a glass artist and they have also varied her expression. The exhibitions have shown a series of discoveries demonstrating the potential of glass as an artistic medium. By the means of the glass the tales from different worlds are revealed. Classical shapes and contrasts of shapes, reflect the perception into water (1988), into space (1991), to the mythological past (1998), and recently to natural sciences (2000).

Taru has consistently developed her vision in art. Maila-Katriina Tuominen has crystallised Taru’s artistic qualities (newspaper Aamulehti 31.10.1991): “One who is even slightly familiar with the nature of glass understands that the works are result of a long process requiring accurate research and trials .... She lets the lightness of glass and the clarity of form to meet each other. Works are not decorative objects, they are precisely considered sculptures, with the essence of harmony and a noble understanding of shape”.


www.tarusyrjanen.fi

www.finnishdesigners.fi/portfolio/taru.syrjanen

www.finnishglass.fi/taru-syrjanen