Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | Artist of the month
joulukuu | December 2017

Tatu Vuorio

Alchemy sarjan teoksissa tutkin ihmisen olemassaolon teemoja existentialismin viitekehyksessä. Pienessä koossa, pyrin etsimään vastauksia suuriin kysymyksiin. Lyyriset työt pyytävät pysähtymään, heijastamaan ja kyseenalaistamaan ihmiselämän kaikkein merkittävimmät ja määrittelemättömimmät tarkoitukset.


Eksperimentaalisen työskentelytavan kautta olen päätynyt taiteelliseen prosessin joka yhdistelee abstraktin ja figuratiivisen ilmaisun keinoja maalaustaiteen, kuvanveiston ja korutaiteen työskentelytapojen kautta.


“Luovana ihmisenä en ole kokenut tarvetta keskittyä yhteen metodiin, vaan erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lähestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisen mielekkyyden. Metodi sanana juontaa merkityksensä sanasta methodos, joka tarkoittaa ”kuljettavaa tietä”. Uskonkin, että monialaisuus on minua kuljettava tie, jota kehittämällä toteutan itseäni. Tämän kautta viestin ympäristöön itselle keskeisiä olemassaolon merkityksiä ja kokemuksia.”


Olen valmistunut muotoilijaksi Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstuutista seka taiteenmaisteriksi Aalto yliopiston taideteollisesta korkeakoulusta.


Teoksiani on lukuisissa yksityiskokoelmissa kotimaassa ja ulkomailla sekä valtion että Hus:n kokoelmissa.


Ansioluettelo


www.tatuvuorio.fi

www.saatchiart.com


In a series of works titled Alchemy, I explores the ideas of existentialism. Small in stature and poetic in nature, my work asks big questions. How should we live each day? How do our actions of today affect tomorrow? How does coincidence drive existence? How does the inevitability of death affect the way we live our life? Lyrical and sensuous work asks us to pause, reflect and question the most meaningful and most undefined qualities of human life.


Drawing from abstract, figurative and conceptual traditions, I work experiments with technique and material, combining painting, sculpture, jewellery and installation. “As a creative person I have not experienced the need to focus on a particular method. I find using a variety of techniques, materials and approaches to address my inspiration creates the most dynamic meaningfulness.”


I use intuition and experimentation, as a way to explores the theme of human existence, with mythology of the alchemist tradition and philosophy integral.

I have received a Master of Arts in Applied Art and Design from Aalto-University of Art and Design and a Bachelor of Design in Applied Art/Jewellery and Object Design from Lahti University of Applied Sciences, Institute of Design.


Curriculum vitae


www.tatuvuorio.fi

www.saatchiart.com