Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | Artist of the month

Huhtikuu | April 2017

Katja Kotikoski

Olen helsinkiläinen keramiikkataiteilija. Taiteellisen työskentelyn ohella teen opetustyötä erilaisissa ammatillisissa sekä yleissivistävissä opistoissa. Taiteellista työskentelyäni ohjaavat ennen kaikkea kiinnostus materiaaliin ja muotoon. Käsittelen teoksissani ajankohtaisia teemoja antamalla niille muodon keramiikan avulla. Teoksissa yhdistyvät siten sekä käsityöläisyys että kuvataide.

Narratiivisten teosteni keskiössä ovat fyysinen ja psyykkinen ihminen. Teoksissa fyysinen ihminen on saanut nuken muodon, kun taas ihmisen psyyke näkyy teosten surrealistisena sisältönä. Yhdistän teoksissani havaintoja ympäröivästä todellisuudesta, joihin saan inspiraatiota arkisista tapahtumista sekä urbaanista ympäristöstä.


curriculum vitae

www.katjakotikoski.comI am a Helsinki-based ceramic artist. In addition to artistic work I do educational work in various vocational institutes, as well as in adult education.

My works narrative focuses on the physical and mental state of a human being. The works physical man has got the shape of a doll, while the human psyche appears in the surrealist content. In my works I combine the observations of the surrounding reality, to which I get inspiration from everyday events as well as the urban environment.

Curriculum vitae

www.katjakotikoski.com