Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | maaliskuu 2016

Sonja Salomäki

www.sonjasalomaki.fi


Pihlajamäki


Tarkkailen ympäristöäni jatkuvasti ja usein työni syntyvät oman ajatusmaailmani ja vallitsevan todellisuuden vuorovaikutuksesta ja ristiriidoista. Kaupunkiympäristö rakennuksineen, ihmisineen ja ilmiöineen inspiroi minua suuresti.

Käytän usein vaatteita töitteni materiaalina koska olen kiinnostunut niiden merkityksistä. Vaatteet ovat ihmisen toinen iho ja suojakerros ihmisen ja ulkomaailman välissä. Erityisen kiehtovina pidän urheiluvaatteita ja niiden jokapäiväista roolia suomalaisessa pukeutumiskulttuurissa.

Tunnen usein olevani muotoilun, kuvataiteen ja käsityön välimaastossa, joskus myös väliinputoaja. Teen kuitenkin juuri sitä mikä on minulle luontaisinta ja ominta.

Minulle taiteen tekoprosessi on erittäin tärkeä, idea on vain lähtökohta. Käytän tekstiiliteoksissani erilaisia tekniikoita; kudontaa, tuftausta, jopa huovutusta ja tekstiiliväreillä maalausta erilaisille pohjille. Työni saattavat muuttua tekovaiheessa hyvinkin radikaalisti.

Pidän perinteisestä taiteilijan-tarkkailijan roolista, jossa on tarkoitus mielestäni tehdä huomioita ja nostaa esiin asioita, joita muut eivät uskalla, huomaa tai ehdi ajatella.

Vuonna 2016 työskentelen Koneen säätiön apurahalla toimien mahdollisuuksien mukaan suomalaisen ilmastoliikkeen hankkeissa taiteilijana. Tutkin taiteen rooleja, ongelmia ja vahvuuksia kansalaisaktivismissa.

Ilmastoliike-käyttötaiteen lisäksi teen omaehtoista ilmastonmuutos-inspiroitunutta taidetta. Välttelen tuomiopäivän tunnelmia ja pikemminkin pyrin välittämään toivoa.

Teen Etelä-Suomen epävakaita ja usein lumettomia talvia pohtivan ryijysarjan ja ajankohtaisia tapahtumia heijastavia ilmasto-kangaskuoseja. Lisäksi toteutan kulutuskriittisen ja vaatetusalan epäkohtia ruotivan performanssin.

Ansioluettelo


I am observing my surroundings incessantly and often my works are born from the contradiction and interaction of the reigning reality and my own ideology. I find the urban environment with its buildings, people and phenomena very inspiring.

Clothes are one of my favorite materials in because I am interested in all the meanings there is included. Clothes are the second skin of a human being and a protective couch between the man and the outside world. I find the sports clothes especially interesting as well as their position in the Finnish clothing culture.

My art work might be quite much betwixt and between the design, visual arts and handicrafts, but essentially I just do what is own and natural to me.The working process is very important, an idea is just a starting point. I use several techniques, for example: weaving, tufting and painting with textile colors to cloth collages. My works might change radically during the realization.

I like the traditional role of artist-observer, where the most important thing to do is to disclose topics and make observations others do not notice, dare or do not have time to make.

2016 I am working with a grant from Kone foundation acting as much as possible in the projects of Finnish climate movement as an artist. I am studying the roles, problems and advantages of art in civic activism.

Besides the climate movement art I am doing my own climate change inspired art. I am going to avoid the doom day atmosphere and more trying to transmit hope.

I am going to ponder the uncertain and often snowless winters in a series of rugs and a do textile design series reflecting current topics in climate theme.

As a group project I am also carrying out a performance which is criticizing over consumption and the faults of clothing business.

Curriculum Vitae