Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija | huhtikuu 2016

Saana Murtti

www.saanamurtti.com


Saana Murtti, 2013, Katoaminen 2, keramiikka, Johnny Korkman


Taiteellisessa työskentelyssäni yhdistyy kuvanveiston ja keramiikkataiteen vaikutteet. Teoksissani tarkastelen kaksijakoisen vuorovaikutuksen käsitettä, jossa esineellistävä ja dialogisesti suuntautunut asennoituminen rakentaa suhdetta ympäröivään maailmaan. Tarkastelen aihetta omien kokemusten ja teoreettisten vaikutteiden näkökulmista. Ihmistä kuvaavien teosten taustalla on vuorovaikutuksen muodostumisen tulkinta. Martin Buberin (1878-1965) ajatteluun viitaten suhde toiseen ihmiseen ja ympäröivään maailmaan tapahtuu kaksijakoisen kommunikoinnin vuorotteluna. Esineellistävä ja kategorisoiva taipumus suhteessa toiseen ihmiseen ja kohdattuun maailmaan luo välimatkaa ja etäisyyttä. Dialoginen suuntautuminen, jossa toista ei määritellä omista lähtökohdista vaan kohdataan oman määrittelykyvyn ylittävänä, itselle tuntemattomana, rakentaa kohtaamisen mahdollisuutta. Teosten aiheet liittyvät vuorovaikutuksen muodostumisen, poissaolon ja läsnäolon välisen muutoksen kuvaamiseen, joka on tuonut mukanaan myös katoamisen teeman. Teoksissani kuvaan ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa ulkoisten elementtien kuten kenkien ja vaatteita muistuttavien ´savisten kankaiden´ kautta.

Ansioluettelo


I work in the field of art ceramic and sculpture. My perspective to working is based on personal experience and theoretical sources. The key is that I have discovered a phenomenological tradition that is close to my way of working and thinking. My recent works are dealing with the interpretation of how interaction forms through alteration of dual communication, objectifying and dialogical approach. In reference to Martin Buber´s (1878-1965) approach a tendency to objectify and categorize in a relationship with the surrounding world creates a distance. A dialogical approach, where the environment is not defined from one´s own perspective, but instead is faced as something that cannot be defined, something that is fundamentally unknown, builds the possibility for an encounter. The themes of my ceramic works are related to depicting the change between the formation, absence and presence of interaction, which also has introduced the theme of disappearance.

Curriculum Vitae