Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 12/2015 - 1/2016

Satu Syrjänen

www.artti.net


Coral Boat


Kuvataideopinnot aloitin Kankaanpään taidekoulussa 1972. Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuin taiteen maisteriksi 1982, pääaineena keramiikkataide. Kyllikki Salmenhaara oli opettaja ja keramiikkaosaston johtaja tuohon aikaan.

Olen osallistunut vuodesta 1974 lähtien lukuisiin kuvataidenäyttelyihin, 1982 lähtien alani symposiumeihin, työpajoihin sekä näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Olen järjestänyt useita omia näyttelyitä.

Teokseni toteutan pääasiassa työhuoneellani Tampereella. Ulkomaiset residenssijaksot ovat tärkeä vaihtelu työskentelylle. Olen ollut esim. seuraavissa kansainvälisissä residensseissä: Archie Bray Foundation Helena Montana USA, AIR -Vallauris Vallauris France, FLICAM Fuping China.

Teokseni syntyvät mielikuvien synnyttäminä, rakentuen muistin ja kokemusten kerroksista.

Orgaaniset ja geometriset rakenteet kuten myös geometrisesti kiertyvät muodot ovat olleet johtavia teemoja teoksissani useita vuosia. En pyri keraamisiin muotoihin enkä keraamiseen lopputulokseen, vaan pakotan materiaalin taipumaan omiin tarkoituksiini. Savi ilmaisuvälineenä, fyysinen kosketus materiaaliin on työkalu ajatusten systematisointiin ja järkeistämiseen.

Ansioluettelo


I started my art studies with visual arts at the Kankaanpää School of Art in 1972. In 1982, I graduated as Master of Arts from the University of Art and Design Helsinki, majoring in ceramic art. Kyllikki Salmenhaara was professor and director of the Ceramics Department at that time.

Since 1974, I have participated in numerous exhibitions of visual art, and since 1982 in symposia, workshops and exhibitions in my field both in Finland and abroad. I have staged several my own exhibitions.

I am creating most of my works at my studio in Tampere. Ceramic residency programs abroad have provided important variation for my work. I have worked for example in the following ceramic residency programs: Archie Bray Foundation Helena Montana USA, AIR -Vallauris Vallauris France, FLICAM Fuping China.

My works are more imaces and reflection of state of my mind. They are constructed from layers of memory and experiences. Organic and geometric structures as well as geometrigally spiralling forms have been recurring themes in my works for several years. Insted of seeking ceramic forms or ceramic result, I force the material to succumb to my own ends. Physical contact with the material is a tool to systematize and rationalise my thoughts.

Curriculum Vitae