Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 02/2015 - 03/2015

Risto Immonen

www.ristoimmonen.net

www.gallerianapa.fi

Kävely metsässäMielestäni taiteen tehtävänä on tarjota katsojalle esteetisiä nautintoja, henkistä / hengellistä hyvinvointia ja unohtumattomia elämyksiä. Taiteilijan pitää myös tuoda esille ajankohtaisia kysymyksiä ja ongelmia. Toivon, että taide herättää ajatuksia, tunteita ja keskustelua vuorovaikutusta. Taide auttaa meitä näkemään asioita ehkä uudella tavalla. Lisäksi taiteen tekeminen antaa minulle tavan toteuttaa itseäni ja olla ja elää ihmisenä muiden joukossa.

Omissa veistoksissani haluan käsitellä inhimillisen elämän ilmiöitä. Pienet jokapäiväiset asiat auttavat meitä näkemään itsestäänselviä asioita, asettamaan kysymyksiä - ymmärtämään elämäämme elämää. Taiteeni kautta haluan kertoa tarinoita, jotka pysäyttävät katsojan pohtimaan teostaja löytämään siitä henkilökohtaisen näkemyksen / kertomuksen.

Lähtökohtana taiteelliseen luomiseen on taiteilijan herkkyys, halu ja rohkeus tietoisesti tutkia, pohtia, vertailla ja nähdä elämän ilmiöitä.

Löydän ideat veistoksiini normaalin elämän ympäristöstä, kansallisesta kulttuurista, ja kirjallisuudesta sekä muodoita itsestään, Materiaalit ja tekniset rajat asettavat rajoja mielikuvituksen haasteisiin. Päämateriaalit teoksissani ovat teräs, ruostumaton teräs, kupari ja erilaiset puumateriaalit.

Tärkeää ei ole se mitä yrität teoksissasi kertoa - vaan mitä teos kertoo.

Ansioluettelo


I think that role of art is to offer the viewer aesthetic enjoyment, mental / spiritual wellbeing and unforgettable experiences. I hope that art awakens thoughts, feelings and discussion - interaction, which may help us to perceive matters new ways. In addition it offers to me a method to realize myself, live and be as a person mong others.

In my sculptures I want to deal with phenomena of a humane world. Small everyday matters help us best to examine, question and understand self-evident truths we hold. Through the mention of my art, I want to tell stories, which halt the viewer to consider and find a personal narrative for the work.

The starting point of artistic creation is the artist`s sensitivity, desire and courage to consciously examine, ponder, compare and perceive differences in life`s phenomena. Find my ideas for my sculptures from the basic living-environment, national folk culture and literature, as well as form forms, materials and limits of techniques through the experimental play of imagination. Main materials are steel, stainless steel, copper and different wood materials.

In the artwork it is not so important what has been attempted to convey - but what has been said in it.

Curriculum Vitae