Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 04/2015 - 05/2015

Miia Kallio

www.miiakallio.fi

Olen follikkeli


Työskentelyni on vahvasti sidoksissa materiaaliin. Käytän usein suomalaista punasavea, jota käsittelen kiillottamalla tai savustamalla. Lasittamattoman pinnan mahdollisuudet kiehtovat minua. Valmistusprosessi on käsityötä, jonka hitauden koen tavattoman merkitykselliseksi. Teoksen sisältö kiteytyy lopulliseen muotoonsa hitaan ja työlään valmistusprosessin aikana.

Savi on taiteellisen työni peruslähtökohta. Se, että teen materiaalisidonnaista taidetta, ei kuitenkaan tarkoita taiteeni sisällön alisteisuutta materiaalille. Sen sijaan yhä syvenevä materiaalintuntemus mahdollistaa oman ilmaisuni kehittymisen. Teosteni sisällöllistä tematiikkaa viime vuosina määrittää ihmisenä olemisen kokemus tässä maailmassa. Olennaista taiteelleni on käsittää esityspaikka osaksi teosta. Usein töideni yhtenä lähtökohtana on sisä- tai ulkotila, johon teos tulee esille.

Seuraava yksityisnäyttelyni on toukokuussa 2015 Vilnassa, Liettuassa. Osallistun kutsuttuna the Baltic’s-Scandinavia Benchmarks of Arts 2015 -projektiin.

Ansioluettelo


My working is strongly bound up with material. I often use Finnish red clay that I handle by polishing or smoking. I am fascinated by the possibilities of unglazed surface. The making process is hand-building, the slowness of which is extremely significant to me. The substance of a work is crystallized into its final form during the time-consuming and heavy making process.

My artistic work in based on clay. The fact that I am doing material -based art, doesn´t mean that the substance of my art is subordinate to the material. Instead, my own expression is improving in the ever-deepening knowledge of the material. The substantial themes of my works are lately defined by the experience of being a human in this world. An integral part of my art is to include the presentation site as a part of the work. One starting point of my work is often the indoor or outdoor site where the work will be put up.

My next private exhibition will be in May 2015, at Vilnius, Lithuania. I´ll take part as an invited artist in the Baltic´s - Scandinavia Benchmarks of Arts 2015 Project.

Curriculum Vitae