Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 10/2015 - 11/2015

Laura Isoniemi

www.lauraisoniemi.com


Olen freelance- designer ja pitkäaikainen opettaja. Monet projektit vuosien aikana ovat vahvistaneet osiltaan näkemystäni muotoiluun, taiteeseen ja koulutukseen. Taide on minulle sekä ajattelun väline että keino ilmaista itseäni. Vuosien saatossa se on saanut monia erilaisia muotoja. Taiteellisessa mielessäni on aina vastakohtia; joko teeman, sommitelman tai materiaalin kautta. Käyn vuoropuhelua itseni ja maailman välillä. Koen voivani vaikuttaa siihen muotoilun, koulutuksen, taiteen ja omien valintojeni kautta. Kaikki mielen matkat ja erilaiset työtehtävät ovat rakentaneet minuuttani kohti erilaisia uusia haasteita, joihin koen olevani valmis ja joille olen avoin.

Ansioluettelo


I am a freelance designer and longtime pedagogue. Many projects over the years have led to a strong vision on design, art and art education. Art for me is both a vehicle for thinking and a way to express my thoughts. In my artistic mind there exist always contrasts either with theme, material or composition. I have a dialogue between myself and the world. I feel I can influence it through design, education, art and through my own choices. The study trips of mind and all different working challenges that I have had has built my identity towards new challenges, that I feel I am open to and ready for.

Curriculum Vitae