Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 12/2014 - 01/2015


Pauliina Pöllänen

www.pauliinapollanen.net


Lähestyn veistosten tekemistä perinteisten käsityötekniikoiden kautta, yhdistelemällä niitä samalla muihin materiaaleihin ja tekotapoihin. Käsitteellinen näkökulma hyödyntää keramiikan visuaalista kieltä, usein modernismia hipoen.

Käsityöläisyyden kautta minulla on keinot lähestyä ja työstää materiaalia. Näkisin intuition yhtenä tiedon muodoista, joka on saavutettavisssa tekemisen kautta. Käsinrakentaminen jon yhteydessä veistosten fyysiseen potentiaaliin ja niiden antropomorfisiin ja kehollisiin olemuksiin.

Teosteni kautta tutkin usein abstraktion ideaa; kuinka kauas voi, tai kannattaa etäännyttää aiheita. Etsin vastaavuuksia eleiden vaikutusten ja konkreettisten visuaalisten ominaisuuksien välillä, jotka jäsentävät ja muokkaavat kokemuksiamme maailmasta, sekä objektien havainnoinnista.

Monet teoksistani ovat suurikokoisia. Ne ehdottavat veistosta ikäänkuin esteenä tilassa, jonka fyysistä olemusta on väistettävä. Tämä havainto on linjassa veistoksen klassisen määritelmän kanssa, jonka mukaan se on parhaiten koettavissa kiertamällä sen ympäri.

Jotkut veistokseni ovat arkkitehtoonisia fragmentteja, abstrakteja tilallisia rakenteita, joiden taipumaton ja raskas olemus sisältää samanaikaisesti haurauden ja lujuuden jännitteen. Ne jäsentävät mittakaavaa, volumetrisia suhteita seka tilan ajallista kokemista. Positiivisen ja negatiivisen tilan vaihtelevat kompositiot luovat uusia tilallisia olosuhteita sisälleen ja ympärilleen.

Töitäni inspiroivat veistokselliset ja satunnaiset elementit urbaanissa ympäristössä kuten ulkonemat ja rakenteiden osat. Näistä visuaalisista elementeistä ei välttämättä tarvitse eritellä mitään sen suurempia merkityksiä, mutta nämä objektit voidaan nähdä tehtyinä ja muotoiltuina, ympäristöönsä sijoitettuina tai joutuneina esineinä.Ansioluettelo


In my artistic practise I am interested to tackle some of the contemporary sculpture tactics by using and applying traditional ceramic techniques. I explore sculpture through materiality and form often with modernist flavor. I combine conseptual practices with crafting techniques and use ceramic medium as a visual language.

I have my roots in ceramic dicipline and, through craftmanship, I have certain power over the material. To me intuition indicates a form of knowledge which is gained through making. I feel that manual production is releated to the anthropomorphic qualities of the sculpture and to its physical potential.

My work often plays with the idea of an abstraction and how far one can, or should take it. I seek connections between certain actions and the visual qualities which shape and structure our perceptual experience of the world and its objects.

I like the challenge of working with larger scale ceramics. Some of my works suggest the possibility of the sculpture as some kind of obstacle in a space. This emphasises the view that a sculpture can be experienced only by moving around it. The tactile sculptural objects suggest internal spacial structures that are comprised of abstract forms. These forms often have heavy, obdurate characteristics that somehow convey a sense of fragility.

Often inspirations for formal strategies comes from both sculptural and random elements which can be found from everyday urban enviroment like rails, overhangs and structural components. It is difficult to specify any symbolic meanings from these visual elements, but they can be seen as made and designed objects which have been placed or ended up in their enviroments. These elements make references to the object\'s utility but ultimately set up an aestetic of ambiquity surrounding their function

Often inspirations for formal strategies comes from both sculptural and random elements which can be found from everyday urban enviroment like rails, overhangs and structural components. It is difficult to specify any symbolic meanings from these visual elements, but they can be seen as made and designed objects which have been placed or ended up in their enviroments. These elements make references to the object\'s utility but ultimately set up an aestetic of ambiquity surrounding their function.


Curriculum Vitae