Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 12/2013 - 1/2014

VENLA MARTIKAINEN tekstiilitaiteilija, kuvataiteilija / textile artist, visual artist

www.finnishdesigners.fi/portfolio/venla.martikainen

Vanitasii


Kaikenlaiset rakenteet kiinnostavat minua. On hauska miettiä, miten jokin on rakentunut: vaikkapa Hietalahdessa olevat nosturit, Itä-Pasilan betonisokkelot, mehiläisten kennot, unohtunut kivirykelmä, haalistuneet eläinten luut, rakennustelineet tai taivaanrannassa puiden silhuetit.

Rakenne liittyy tapaani tehdä. Siksi kiinnostuin tekstiilitaiteesta ja käsityötekniikoista, sekä opiskelujeni jälkeisen työpaikkani kautta keramiikasta. Olen viimeaikaisissa töissäni yhdistänyt käytettyä ja uutta tekstiiliä, keramiikkaa, löydettyjä ja hankittuja esineitä installoiden niistä kokonaisuuksia. Installaatio on kolmiulotteinen asetelma, jossa katsoja pääsee kokemaan näkemänsä monesta kulmasta, olemaan osa sitä. Materiaalin kautta löytyy sisällöstä kertova muoto.

Olen tehnyt yhteistyötä tanssijoiden kanssa puvustaen heitä. Väritän ja tuen tarinaa ja maailmaa, josta he haluavat kertoa. Ulottuvuuksiin tulee silloin yksi syvyys lisää, aika. Aika liittyy myös viimeisimpään installaatiooni, staattiseen asetelmaan, jonka yksi osa on ääniraita. Myös teoksen katsominen vaatii katsojalta aikaa.

Lyijykynäpiirtämisen löysin opiskeluaikana. Harmaan eri sävyjä on lukemattomia (kuten myös lyijykynien sävyjä, olen huomannut) ja noiden sävyjen siirtäminen paperille piirtämällä on tarkkaa käsityötä. Teen valokuvaamalla muistiinpanoja maisemista ja puiden silhueteistä. Muistiinpanoista löytyvät aiheet piirustuksiini. Valokuvien käyttäminen osana työskentelyprosessia tuo todentuntuisemman sävyn lopputulokseen, joka on loppujen lopuksi ei-valokuvan-tarkka tulkintani todellisuudesta.

Ansioluettelo


All sorts of structures interest me. I like thinking of how something is made: the cranes of Hietalahti, the concrete jungle of Itä-Pasila, bees’ nests, forgotten pile of stones, old animal bones, a construction site’s scaffolding or tree silhouettes in the horizon.

Structure is a part of my way of doing things. This is propably why I became interested in textile art and handicraft techniques, and, through the studies in my first job, ceramics. In my recent works I have combined used and new textiles, ceramics, found and purchased objects - making installations out of them. An installation is a three dimensional still life, where the viewer is allowed to experience the site from different perspectives as being a part of it. Through the material it is possible to find the form that tells about the content.

I have worked together with dancers, designing costumes for them. My task is to bring to life and support the story and the world that they are showing us. There will be an additional layer of depth added, another dimension: time. Time is also related to my latest installation, a static still life of which one part is sound. Also the viewer needs to consume time while watching the piece.

During my studies I found pencil drawing again. There are uncountable shades of grey (as there are shades in different pencils) and drawing those shades on paper is a precise craft. I make notes by photographing landscapes and silhouettes of trees. Using photographs as a part of the working process brings the results more alive, which in the end is my non-photorealistic interpretation of the reality.

Curriculum Vitae