Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 06/2013 - 07/2013

SUNNA KANGAS kuva- ja tekstiilitaiteilija / visual and textile artist

www.sunnakangas.com


Järjestelmä


Taiteen tekeminen ei ole minulle todellisuuden jäljentämistä vaan sen etsimistä ja hetkittäistä löytämistä, oivalluksia. Töissäni yhdistyy vahva henkilökohtainen taso haluun ymmärtää ihmisyyttä laajemmin. Oma kokemus antaa virikkeen yhteiskunnalliseen pohdintaan. Ihmisyyden moninaisuus ja samanaikainen yhdenmukaisuus kiehtovat minua. Epäoikeudenmukaisuuden vastustaminen on yksi teosteni keskeisiä sisällöllisiä teemoja.

Taiteilijana koen tutkivani näkyvän pinnan ja näkymättömän abstraktin syvyyden suhdetta. Työskentelyni on lähellä kollaasitekniikkaa, jossa digitaalisuus kohtaa käsityön. Pyrin siihen, että käyttämäni tekniikat, muodot ja värit tukevat teoksien sisältöä –niin tunnetta, ajatuksia, arvoja kuin tietoakin.

Ansioluettelo


My working method is similar to the collage technique in which I process the reality I face on different levels. In my previous work I have examined social affairs from war and violence to the paradoxes of the consumer society. One central motif in my art is resisting injustice. I cover this at a very personal level, combined with the will to understand humanity at large. My personal experiences stimulate a more social approach on the matters. I am fascinated by the diversity of humanity and, at the same time, its universal similarity. As a textile artist my work principally aims to examine the relation between the visible surface and the deeper unvisible, abstract levels.

The final work is a result of a long process. An observation provokes a thought, which I process in preliminary sketches while compiling material. I then process my material on the computer before eventually moving on to a variety of textile techniques. Occasionally I also use moving images and sound as immaterial elements. As a medium, textile fascinates me because of its pervasive quality and femininity. Craft making also counterbalances the digital part of the processand creates its own, unique imprint. My aim is to use specific techniques, forms and colors that support the substance of the works – the emotions and thoughts, the values and information. The work of an artist, for me, is not to imitate reality, but rather to find it. With my final pieces I hope to challenge the viewer into communication and independent thinking.


Curriculum Vitae