Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 02/2013 - 03/2013

MIRJA MARSCH tekstiilitaiteilija / textile artist

www.mirjamarsch.com


Suljettu saari


Pistot, napit ja paljetit tuovat maalaamilleni teoksille niille ominaista kerroksellisuutta. Vaikka teokseni ovat lähinnä kuvataidetta, on tekstiilimateriaaleilla tärkeä osa niitä. Valitsemieni materiaalien tulee tukea kuvan kerrontaa. Teoksissani pyrin löytämään uusia pinta- ja materiaaliyhdistelmiä, joita yhdistän maalaukseeni.

Työskentelyssäni minulle on tärkeää uuden kokeileminen ja etsiminen, siten tekemiseni pysyy mielenkiintoisena. Käyttämäni tekniikat ovat perinteisiä ja käsityömäisiä, mutta pyrin työstämään niitä perinteisistä lähestymistavoista poiketen, tavoitteenani luoda modernimpaa ilmaisua tekstiilitaiteesta.

Uusimmissa teoksissani osassa on pohjana nunohuovuttamani villa- pellavakangas ja osassa teoksissani käytän erilaisia kankaita kollaasimaisesti yhdistellen. Työstän teoksiani maalaamalla kankaanpainovärein, sekä kirjomalla, aplikoimalla ja lisäillen niihin erilaisia elementtejä kuten nappeja ja helmiä.

Tekstiiliteosten lisäksi olen laajentanut tuotantoani korutaiteen tekemiseen. Korutaiteessani pyrin kokeilemaan tekniikoita sekä materiaaleja mahdollisimman vapaasti, unohtamatta huumoria. Teokseni poikkeavatkin perinteisistä käyttökoruista niin aiheiden kuin materiaaliensa suhteen. Kuitenkin itselleni on tärkeää, että kaikki koruteokseni ovat käytettäviä, eikä koru ole niissä läsnä vain ideatasolla. Myös koruteoksissani tekstiili on useimmiten päämateriaalina.

Ansioluettelo


Stitches, buttons and sequins create characteristic layers to my paintings. Even though my art pieces are mainly visual arts, textile materials play a big role in them. The materials I have chosen to my art pieces have to support the story in the picture and add depth to the message in it. In my art pieces I constantly try to find new surface and material combinations to combine to my painting.

For me it is important to experiment and search. That way I maintain interest in working. The techniques I use are traditional and craft like, but I try to use them untraditional way to create more modern expression in textile art.

In addition to textile art I also do art jewels. In them I seek to experiment and combine techniques and materials as freely as possible without forgetting humor aspect. My art jewels differ from traditional jewels in topics and in materials. For me it is important that all my art jewels are usable and that the jewel aspect does not exist only on idea level. In my art jewels textile is also usually the main material.

Curriculum Vitae