Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 6-7/2012

SONJA SALOMÄKI tekstiilitaiteilija / textile artist

www.sonjasalomaki.fi


Julkitilataiteen ihailija


Tarkkailen ympäristöäni jatkuvasti ja usein työni syntyvät oman ajatusmaailmani ja vallitsevan todellisuuden vuorovaikutuksesta ja ristiriidoista. Suuri ärsytys-insipiraationi lähde on harmaa ja funktionalismin mukaisesti rakennettu suomalainen ympäristö. Mahdollisesti kasvualustani, harmaa lähiö, on tehnyt minusta omimmillani toisaalta suuren värikkyyden ja kerrostumien ystävän. Käytän tekstiiliteoksissani erilaisia tekniikoita; kudontaa, tuftausta ja tekstiiliväreillä maalausta erilaisille pohjille.

Syystä tai toisesta olen ympäristön ohella erittäin kiinnostunut vaatteista ja niiden merkityksestä ihmiselle; vaatteet ovat ihmisen toinen iho ja suojakerros ihmisen ja ulkomaailman välissä. Tästä syystä vaatteet ovat olleet usean työni materiaali. Erityisen kiehtovina pidän urheiluvaatteita ja niiden nykyistä asemaa suoranaisena kansallivaatetuksena.

Pidän perinteisestä taiteilijan-tarkkailijan roolista, jonka alaisen on tarkoitus mielestäni tehdä huomioita ja nostaa esiin asioita, joita muut eivät huomaa tai ehdi ajatella.

Tunnen usein olevani muotoilun, kuvataiteen ja käsityön välimaastossa, joskus myös väliinputoaja. Teen kuitenkin juuri sitä mikä on minulle luontaisinta ja ominta. Olen innokas kokeilija ja välillä suorastaan räjähtävä laboratorioputki, jatkuva paljon puhutuilta "mukavuusalueilta" pois pysyttely on raskasta, mutta myös antoisaa. Pyrin tuulettamaan suomalaista tekstiiliperinnettä ja tekemään nykytaiteeksikin kelpaavaa tekstiilitaidetta.

Ansioluettelo


I am observing my surroundings incessantly and often my works are born from the contradiction and interaction of the reigning reality and my own ideology. The biggest source of my irritation and inspiration is the after 1950´s built functionalistic environment in Helsinki.Probably my substratum, a gray suburb, has made me a big enthusiast of colours and layers.

I use several techniques, for example: weaving, tufting and painting with textile colours to cloth collages. For some reason I am very interested in clothes and their importance to man; clothes are the second skin of a human being and a protective couch between the man and the outside world. I find the sports clothes especially interesting because they nowadays have a position to be the national outfit of Finland.

I like the traditional role of artist-observer, where the most important thing to do is to disclose topics and make observations others do not notice or do not have time to make. I hope that by means of my works I can have some kind of effect on people and set up discussion or at least feelings and thoughts.

My art work might be quite much betwixt and between the design, visual arts and handicrafts, but essentially I just do what is own and natural to me. I am an eager experimenter and sometimes downright an explosive laboratory flask. My aim is to ventilate the Finnish textile traditions and do textile art that can be called as well modern art.

Curriculum Vitae