Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 2-3/2012

ANNA-MARI VIERIKKO

www.anna-marivierikko.fi


Compacta, yksityiskohta


Käpy on käsintehdyistä paperitaitoksista muotoiltu valaisinmallisto. Käpy-valaisin syntyi urbaanin elämäntavan jättämälle luonnon- ja rauhankaipuulle. Käpy-valaisin luo hidastamisen ja hiljentymisen tunnelmaa. Hitaus, yksinkertaisten elementtien meditatiivinen toisto, korostuu myös valaisimen valmistuksessa.

Suomalaisuuden juuret ovat metsässä. Metsä on meidän katedraalimme ja hiljentymisemme lähde; metsä on meille luovuuden, pyhyyden, terveyden ja hyvinvoinnin sija. Käpy kumartaa tälle sielulliselle perinnemaisemallemme, se on uskollinen suomalaiselle luontokokemukselle. Suomalainen muotokieli puhuu Kävyssä, se puhuu rauhasta ja rauhoittumisesta.

Suomalaisen muotoilun tulevaisuus rakentuu perinteitä kunnioittamalla ja kansallisiin erityispiirteisiin nojaamalla. Käpy asettuu suomalaisen muotoilun traditioon yhdistämällä perinteisen taidon, menneen ymmärtämisen, muodon ja materiaalin. Käpy on vastausyritys hiljaiseen ja toistuvaan kaipuuseemme.

Käpy on moderni, yksinkertaisen kaunis ja erityisen suomalainen tuote. Käpy on ollut mukana mm. Finnish Design Yearbook 2010-2011 julkaisussa ja Suomen osastolla (Cheongju International Craft Biennale:ssa) syksyllä 2011 Etelä-Koreassa, jossa Käpy sai kunniamaininnan kilpasarjassa . Käpy-hankkeelle myönnettiin 2011 Ornamon juhlavuoden stipendi.

Anna-Mari Vierikko on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ja Helsingin yliopistosta. Hän toimii suunnittelijana, taiteilijana ja opettaa taideaineita ja mediaa.

Töissään Anna-Mari Vierikko käsittelee ajan kokemusta, olemassaolon ääriviivoja, hengen ja materian vuoropuhelua. Pyrkimyksenään hänellä on synnyttää järjestystä ja kauneutta rajallisuuden vastapainoksi, luoda yhteys perustaviin kokemuksiimme ympäristöstä.

Ansioluettelo (PDF)


Käpy (Cone) -lamp collection is hand-made from the paper folding.

Longing for peace and nature in opposition to urban lifestyle created Käpy-collection. Käpy-lamps have the feel of "authentic" atmosphere, slowing down and silence. Slowness, the meditative repetition of the simple elements,is underlined inthe process of manufacturing the lamps. The shape of the Käpy reminds us simultaneously of the old and the new and respects Finnish landscape, our "the softwood cathedrals" that radiates peace of mind.

Finnish culture has its roots in forest. It is our cathedral, and a source of contemplation, creativity, piety, health and well being. Finnish design is present at Käpy.

Käpy is a modern, simple, beautiful - and above all a Finnish product. Käpy was selected to Finnish Design Yearbook 2010-2011 and Finnish exhibition at Cheongju International Craft Biennale 2011 in South Korea, in which Käpy received a honorable mention. Käpy was also awarded with Ornamo Foundation grant in 2011.

Anna-Mari Vierikko is a graduate from University of Art and Design, Helsinki and Helsinki University. She works as a designer, artist and teacher in arts and media.

Works of Anna-Mari Vierikko deal with the experience of time and being and the dialogue of spirit and matter. She strives for creating order and beauty in chaos to counterbalance the limits of our existence.

Curriculum Vitae (PDF)