Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 10-11/2011

SOILA HÄNNINEN muotoilija / designerOpiskeluajoista lähtien olen toiminut aktiivisesti taiteen ja muotoilun rajamaastossa. Kokeellinen muotoilu, rakenne- ja materiaalikokeilut toimivat ilmaisuni keinoina ja joskus osana teoksen sisällöllistä viestintää.

Valo on ollut koosta, tilasta ja käyttötarkoituksestaan riippumatta usein teos- ja suunnittelulähtökohtani. Käsitän valon ikäänkuin materiaalina ja ajatus käsinkosketeltavasta valosta on loputtoman kiehtova. Valoteosteni tunnelma ja muoto ovat tutkielmia valon kulusta erilaisissa rakenteissa, materiaaleissa ja muodoissa mutta myös valokuvissa. Valon aineettomuus kiehtoo. Aineettomuus liittyy myös ekologisiin ja eettisiin tavoitteisiini muotoilijana, taiteilijana sekä opetustyössäni. Kokeellisen muotoilun suosikkikurssikokonaisuuteni liittyy pinnan kaavoitukseen, kuviointiin ja materiaalihukan minimoimiseen; miten tehdä 2-ulotteisesta 3-ulotteista. Omassa taiteessani olen toteuttanut kasattavuutta ja koottavuutta esimerkiksi matkalaukkuun pakattavilla mobiiliveistoksilla. Yhtenä taiteellisen työskentelyni tavoitteena on soveltaa muotoilun kriteereitä taideteoksiin ja herättää leikillisin keinoin keskustelua ja elämyksiä.

Myös viimeisimpien LED- valopaneeliteosteni toteutustavoilla haluan tuoda esiin ekologisia pyrkimyksiäni. Kuvataidetta lähestyvät värilliset valopaneelit ovat toteutettu mahdollisimman pitkälle energiatehokkaista komponenteista, kierrätysmateriaaleista ja levytavarasta. Tärkein ekologinen funktio taulumaisilla valopaneeleillani on energiatehokas LED-tekniikan käyttö, joka sisäänrakennetusti valaisee teoksen lisäksi myös ympäröivän tilan.

Pink Louhi -teokset heijastelevat satuihin ja myytteihin. Valoteoksia voi tarkastella pitkittäin tai poikittain, niistä valottuu aina uusia mielikuvia. Tarujen hohtavat maisemat katsojan silmissä.

Ansioluettelo (PDF)


From the very beginning I have been active in a border terrain of art and design. Experimental design, construction and material experiments are a means of expression, and sometimes they complete the communications of the artwork.

Ignores the size, the space or even the function, light has been the starting point for my art and design. I like to think light as a material and the idea of a tangible light is endlessly fachinating. The atmosphere and shapes of my artworks are studies of the light in diferent structures, materials and forms, but also in photographs. Immateriality of the light captivates. Immateriality is also linked to my environmental and ethical goals as a designer, artist, and in my educational work. One of my favourite set of teaching experimental design is related to patterning surfaces, graphics and minimization of material waste; how to convert from 2-dimensional to 3- dimensional.

In my art i have implemented the idea of composability and foldable, with the suitcase packed mobile-sculpture for example. One of my aims is to apply the design criteria to artistic works or vice versa. To provide maybe more playful point of view to the subject matter. Also with the implementation of my latest LED- light panels i would like to highlight the ecological ambitions. Colorful LED-lightscape-panels are carried as far as possible for energy- efcient components, recycled and plate materials. Maybe the most ecological function is the use of light. As it illuminates and is the major part of artwork itself, it also emits light to surrounding space. LED-lightscape has also the ergonomic and the safety function.

Pink Louhi -artworks refect the fairy tales and myths. Light Works can be viewed lengthwise or crosswise, they always exposed with new images.

Curriculum Vitae (PDF)