Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 2-3/2011

Johanna Suonpää tekstiilitaiteilija / textile artist

www.johannasuonpaa.comPäiväperho


VALO ELÄÄ MATERIAALILLA - MATERIAALI ELÄÄ VALOSTA

Johanna Suonpää tunnetaan ensisijaisesti tekstiilitaiteilijana, mutta hänen tuotantonsa on monimuotoinen maalauksista, painokangasmalleista ja ryijyistä sekatekniikalla toteutettuihin reliefeihin, täysplastisiin esineisiin ja koruihin. Suurin osa hänen materiaalipohjaisista teoksistaan sitoutuu käsityötaiteen perinteisiin ­ punontaan, sidontaan ja solmimiseen ­ mutta niillä on selkeitä yhtymäkohtia myös maalaustaiteeseen ja kuvanveistoon.

Suonpään teoksia määrittelevät ensisijaisesti kolmiulotteisuus ja rakenteellisuus. Valolla ja varjoilla on oleellinen merkitys niin muodon kuin sisällön luomisessa. Reliefit elävät ja muuntuvat vaihtuvien valaistusolosuhteiden mukaan. Valo ei ainoastaan lisää plastisuutta, vaan se langettaa varjoja rakenteiden sisälle ja taustalle. Lisäksi kaikki materiaalit heijastavat valoa omalla tavallaan pintarakenteestaan riippuen. Työ etenee tekniikan ja materiaalinkäytön pohjalta ja laajenee vähitellen lopulliseen kokoonsa ja muotoonsa. Liikkeellä ja rytmillä on teoksissa yhtä tärkeä asema kuin valöörieroilla. Niissä heijastuu taiteilijan käsien liike, poljento ja tauot ­ piirtäminen kolmiulotteisella langalla.

Johanna Vakkari. Koko artikkeli luettavissa: www.johannasuonpaa.com

* * *

Designmuseon aulavitriini, sekä verkkogalleria esittelevät koruja, jotka ovat valmistuneet lähes kaikki vuoden 2010 aikana. Tapahtuman ja visuaalisen leikin kautta syntyneet tarinat ja muodot ovat aina jollain tapaa osa sitä fyysistä ympäristöä jossa elän. Lähtökohdat korujen muotokielelle ja materiaalivalinnoille ovat löytyneet nytkin läheltä. Olen käyttänyt mm. käytössä rikkoutuneita tavaroiden osia, tai muuten tarpeettomiksi jääneitä esineitä kuten esim. tyttäreni muovinen ruokalappu. Pienen lapsen kanssa ruokaillessa ruokapöydän ympärille virittyvät tarinat usein elävät ja mieli lähtee helposti kuljeskelemaan vaikkapa karhun marjaisissa maastoissa. Näistä tarinoista syntyi myös koru "Karhun marjat". Myös erilaiset tuotepakkauksissa käytettävät materiaalit, jotka useimmiten ovat muovia olen kerännyt talteen oman kotitalouteni pois heitettävistä roskista.

Johanna Suonpää

Ansioluettelo (PDF)


LIGHT LIVES ON MATERIAL - MATERIAL LIVES ON LIGHT

Johanna Suonpää is mainly known as a textile artist; her work, however, is actually multiform, consisting not only of paintings, printed textiles and ryijy-rugs, but also of mixed media works, fully plastic objects and jewellery. While the bulk of her material-based work is connected to arts and crafts traditions ­ braiding, binding and knotting - it also clearly converges with painting and sculpture.

Suonpää's artwork is first and foremost defined by structure and tridimensionality. Light and shadow are quintessential in the creation of both shape and content. The reliefs are alive and change as the ambient light shifts. Light does not just enhance plasticity, it also casts shadows inside the structures and onto the background. Moreover, all materials refract light in their own, specific way determined by their surface texture. The work progresses based on technique and material and gradually reaches its final shape and size. Motion and rhythm are as essential to Suonpää¹s art as value contrasts. They mirror the movements of the artist's hand, the tempo and pauses ­ the process, as it were, of drawing with a tridimensional line.

Johanna Vakkari / Translation by P. Hecq

Curriculum Vitae (PDF)