Taiteilijat O
fi en sv

OHO! Mikä kumma taidekummi?

Taiteilijat O | 29.12.2017

• • •

Väri-iloa Pasilassa

Leikkipuisto Lehdokin tiloissa Pasilassa on taidetyöpajan alkuun vartti aikaa. Työpajan ohjaaja Raija ja leikkipuiston työntekijät Aku ja Carla keskustelevat päivän työjärjestyksestä. Paikalla hyörii naisia ja lapsia. Pienen pojan kämmenelle levitetään väriä ja käsi painetaan kankaalle. Täällä on oma-aloitteista väkeä! Olen havainnoimassa Kotoklubi Kanelin ja Taiteilijat O:n yhteistyötä Taidekummi-pilottihankkeessa. Raija Rastas on Taidekummi, jonka Väri-ilo -työpajassa maalataan, painetaan ja liimataan kierrätysmateriaaleista kullekin vuodenajalle oma taulu. Toista työpajaa ohjaa kuvataiteilija Leena Illukka. Hänen pajassaan Leikkipuisto Brahessa huovutetaan yhteisöllistä tarinamattoa.

 

C5DK_BLOG_uID-21_Pic_blogi 2.jpg

Kesä-aiheista vuodenaikataulua tehdään Leikkipuisto Lehdokissa.

Kipinästä Kaneliin

Taidekummipilotti on osa Taiteilijat O:n OHO opitaan yhdessä! -taidetyöpajahanketta, joka käynnistettiin Ornamon Kipinärahalla vuonna 2013. Lapsiperheille suunnatun hankkeen tavoitteena on mm. uus- ja kantasuomalaisten kielellinen ja kulttuurinen kohtaaminen. Tavoitteena on myös taiteilijoiden työllistyminen ja verkostoituminen. Vuosina 2014-15 OHO opitaan yhdessä! järjesti kahdeksan työpajaa, joita järjestön taiteilijat ohjasivat yhdessä suomen kielen ammattilaisten kanssa. Toiminnasta saatiin arvokasta kokemusta. Suurimpana haasteena oli uussuomalaisten perheiden tavoittaminen. Sen ratkaisemiseksi otimme yhteyttä Helsingin kaupunkiin, ja saimme kumppaniksemme leikkipuistotoiminnan ja siellä toimivan Kotoklubi Kanelin.

Taidetta toistellen ja laulellen

Kehitimme Taidekummi-pilotin yhdessä kaupungin varhaiskasvatusasiantuntijoiden kanssa Kotoklubi Kanelin tarpeeseen. OHO opitaan yhdessä! taiteilijapankkiin kuuluva Taidekummi suunnittelee ja ohjaa taidetta ja käsillä tekemistä sisältävää toimintaa yhdessä leikkipuiston henkilökunnan kanssa. Neljän kerran työpajakokonaisuudessa taidetoiminta limittyy leikkiin, lauluun ja kielen oppimiseen.

Väri-ilo -työpajassa on tällä kertaa teemana kesä. ” Se on punainen, se on punainen. Mansikka on punainen.” Tekemisen sanastoa ja värejä toistetaan laulaen. On Taidekummin viimeinen vierailukerta, Raija on siirtynyt avustajaksi Akun ja Carlan ohjatessa työpajaa. Työpajojen kuluessa vetovastuu siirtyy henkilökunnalle. Leikkipuistoon jäävät myös taiteilijan laatimat toimintaohjeet.

 

C5DK_BLOG_uID-21_Pic_blogi 3.jpg

Sanat saavat konkreettisen sisällön taidetta tehdessä.

Tekemisen riemua

Pilottityöpajojen jälkeen käydyssä palautekeskustelussa yhteistyökumppanimme totesivat taiteen tekemisen toiminnallisena menetelmänä tukevan selvästi suomen kielen oppimista, kun sanat tulevat konkreettisiksi tekemisen yhteydessä. Yhteistyö oli innostavaa, ja kaikki osapuolet toivovat sille jatkoa. Carla totesikin, että molemmille työpajoille on yhteistä tekemisen riemu. Havainnoimassani väri-ilo-pajassa se näkyi ja tuntui. Kun taidetoiminta houkuttaa mukaan enemmän myös suomenkielisiä perheitä, kielellinen ja kulttuurinen kohtaaminen rikastuu. Kotoklubi Kanelin ansiokas toiminta sai tunnustusta, kun Suomen pakolaisapu myönsi sille Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen kaikkia kaupunkilaisia yhdistävänä toimintana.

”Koska on taas?”

Taidekummityöpajoihin osallistui noin 170 henkilöä. Mukana oli sekä uus- että kantasuomalaisia äitejä ja isiä lapsineen, perhepäivähoitoryhmiä, Kotiva-kurssin suomen kielen opiskelijoita, vastaanottokeskuksen asiakkaita sekä vapaaehtoisia työntekijöitä. OHO opitaan yhdessä! -hanke on nyt löytänyt Kotoklubi Kanelista kumppanin, jonka kanssa yhteistyön kehittäminen on alkanut hyvin. Taidekummi-pilotti toteutettiin Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunnan rahoituksella. Taiteilijat O on hakenut jatkorahoitusta Taidekummikonseptin kehittämiseen. Myös osallistujat toivoivat toiminnan jatkuvan. ”Koska on taas?” -kysymykseen yhtyvät myös Taidekummit ja hanketyöryhmä.

 

Virpi Vesanen-Laukkanen

tekstiilitaiteilija, taidekasvattaja TaM

OHO opitaan yhdessä! -taidetyöpajahanketyöryhmän jäsen

Blogikirjoitusten kirvoittamia ajatuksia voi jakaa ja keskustelua jatkaa Taiteilijat O:n Facebook-sivuilla.