Taiteilijat O
fi en sv

Näkökulmia taiteilijaidentiteettiin

Taiteilijat O | 28.09.2017

• • •

Taiteilijat O:n keskustelutilaisuudessa Taide, taito ja identiteetti pohditaan alan taiteilijoiden identiteetin rakentumista nykytaiteen kentässä. Miten käsityön ja muotoilun lähtökohdat vaikuttavat taiteelliseen prosessiin? Miten taiteilijan suhde materiaaliin määrittää teoksen sisältöä?

Tilaisuutta pohjustamaan kokosimme linkkejä sivuille, joilla esitellään mielenkiintoisia ja ajatuksia herättäviä lähestymistapoja taiteeseen ja taiteilijuuteen.

Paneelikeskustelu Designmuseossa ke 4.10.2017 klo 16–18.

www.designmuseum.fi

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa. Ilmoittautuminen tästä linkistä


Taiteilijan roolista ja asemasta

Digitaalinen murros on muuttanut paitsi taiteen estetiikkaa myös taiteilijan roolia. Taiteilijasta itsestään on tullut eräänlainen tuottaja, kuraattori. Marja Sakari, Kiasman intendentti ja yksi ARS17-näyttelyn kuraattoreista, avaa vlogissa taiteilijan roolin muutosta.Terve taiteilija blogi! – Taiteilija on terve kun se leikkii.


Taiteilijan valmennuksesta. Kilpaurheilija voi psyykkisen valmennuksen avulla kehittää keskittymistään, suoritusvarmuuttaan, itseluottamusta, henkistä vahvuutta ja kuormituksen sietoa. Aivan samoja tarpeita on myös taiteilijalla.Näkymättömät yhteiskuntaluokat taiteilijan työn taustallaBrändi: Taiteilija. Miten ja miksi taiteilija erottuu?Louna-Tuuli Luukan puheenvuoro: Identiteetti tekijäänsä kiittää . Taiteilijaidentiteetin yhdistyminen muun palkkatyön identiteettiinTaiteilijalehti: Kuvataiteilijan työpolun suunnanvaihtojaVielä ehtii

Taidehalli ja Julian Rosefeldt: Manifesto. Kunnianosoitus taiteilijamanifestien traditiolleAnalyysi

Taidehistoria tieteenä: Laajentuva taiteilijuus – yhteisötaiteilijoiden toiminta ja identiteetti hybridisaatio-käsitteen valossa


Taide: Toisto ja sukupuolet – Lankapohjainen taide on nyt täälläPolkuja tulevaisuuteen

Chelsea Manningin DNA-muotokuvat


Tekoäly muuttaa myös taiteilijuutta ja taidetta


Laajemmat kokonaisuudet

Lontoon keskustelut / YLE. Viiden keskustelun sarjassa käsitellään useita aihealueita, kuten taide ja taidekritiikki, taiteilijan päämäärät yhteiskunnassa, taiteen markkinointi ja kansaivälisyys, gallerioiden ja museoiden muuttuva merkitys sekä taiteen vaikutusten mittaaminen.Mustekalan teemanumero Korkea ja matala 2/2017. Pohdintaa taiteen jaosta korkeaan ja matalaan taiteeseenTerve taiteilija! -sivustolle on kerätty tietoja taiteilijan työtä ja hyvinvointia käsittelevistä raporteista ja tutkimuksista. Tietopankin lisäksi sivuilla käydään keskustelua, etsiydytään vertaistuen äärelle, verkostoidutaan ja kehitellään hankkeita.Linkit viitattu 25.9.–4.10.2017.

Blogikirjoitusten kirvoittamia ajatuksia voi jakaa ja keskustelua jatkaa Taiteilijat O:n Facebook-sivuilla.