Taiteilijat O
fi en sv

Mitä tekee Ornamon taideasiantuntija?

Ornamon taideasiantuntija | 16.11.2017

• • •

Taideasiantuntija Anna Rikkinen on työskennellyt Ornamossa vuodesta 2011. Hänen pitää nykytaidekäsityön osaajien eli ornamolaisten taiteilijoiden puolta taiteen rahoituksen ja taidepolitiikan areenoilla.


Millaista vaikuttamistyötä teet? Mitä on viime aikoina tapahtunut taiteen rintamalla?

Työni suuntautuu esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen Taiken ja kulttuuriministeriön suuntaan. Seuraan alalle myönnettävän rahoituksen tilannetta ja sitä, kuinka taidekäsityön asiantuntijoita kuullaan päätöksenteossa.

Käyn vuosittain valtion kulttuuribudjettiin liittyvissä tilaisuuksissa ja ministerin kyselytunnilla sekä teen lausuntoja yhdessä Ornamon toimiston muiden asiantuntijoiden ja viestinnän kanssa.


Miten Ornamo edistää taiteilijan työtä rakennetussa ympäristössä?

Ornamo on jo pitkään tehnyt töitä prosenttiperiaatteen edistämiseksi. Nyt tulokset alkavat näkyä, sillä rakennettuun ympäristöön on viime vuosina ilmestynyt useita julkisen taiteen teoksia ja moni rakennusyhtiö on kiinnostunut taiteesta. Tänä vuonna Ornamo oli mukana vaikuttamassa ROTI – Rakennetun omaisuuden tila 2017 -raportin sisältöön. Siinä nousee voimakkaasti esille luovan suunnittelun hyödyntäminen rakennetun ympäristön muutoshaasteiden ratkaisemisessa.

Työ jatkuu. Ensi vuonna pyrimme syventämään yhteistyötä rakennusalan kanssa, jotta taiteen asiantuntemus tulisi tiiviimmin osaksi rakennushankkeita. Tässäkin teemme taustalla työtä ja pyrimme vaikuttamaan oikeisiin toimijoihin, jotta taiteilijoiden työmahdollisuudet lisääntyvät.


Mitä muuta teet taiteilijoiden ansainnan parantamiseksi?

Toinen tärkeä osa-alue, jossa tehdään Ornamossa pitkäjänteistä työtä, on näyttelypalkkion saaminen Suomeen. Ornamo edistää yhdessä Suomen Taiteilijaseuran kanssa näyttelypalkkiosopimusta, joka takaisi taiteilijalle palkkion tai korvauksen museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näyttelyn pitäminen on taiteilijan työtä, ja työelämän pelisääntöjen täytyy olla oikeudenmukaiset myös taiteilijoille.

Vaikuttamistyö on tuottanut tulosta: opetus- ja kulttuuriministeriö avasi kesällä museoille haun taiteilijoille maksettavia näyttelypalkkioita varten.


Mikä merkitys vaikuttamistyöllä on?

Ornamon mielipidettä halutaan kuulla. Lausuntopyyntöjä mm. kulttuuriministeriöstä sekä asiantuntijapyyntöjä eri tilaisuuksiin tulee koko ajan enemmän. Tämä on sellaista taiteen taustatyötä, joka ei aina näy päälle päin ja jota tehdään pitkäjänteisesti. Nyt viime aikoina olemme edistäneet Taiteiljat O:n ja TEXOn pääsemistä toiminta-avustuksen piiriin.


Mitä palveluja taiteilijat saavat Ornamon toimistolta?

Ornamon lakimies palvelee taiteilijajäseniä kuten muotoilijajäseniäkin. Hänen kanssaan voi käydä läpi mm. sopimuksia ja tekijänoikeuteen liittyviä asioita. Soittoajat ovat maanantaisin ja torstaisin. Lisätietoa palvelusta.

Ornamosta saa henkilökohtaista neuvontaa myös esimerkiksi apurahoihin ja ATA Carnet -asiakirjoihin liittyen.

Tärkeitä ovat myös koulutukset. Niitä on pidetty mm. projektihallinnasta, ipr-oikeuksista, hinnoittelusta, pitchauksesta, uran edistämisestä ja lisää uusia koulutuksia sekä vanhan kertausta on tulossa.


Miten ornamolaisten taiteilijoiden osaamista markkinoidaan?

Ornamon taideasiantuntijana markkinoin ornamolaisia taiteilijoita sekä suomalaiselle että ulkomaiselle galleria- ja museokentälle. Tässä tärkeänä työvälineenä ovat finnishdesigners.fi -portfoliot.

Framen kanssa teemme yhteistyötä kv-kuraattoreiden saamiseksi Suomeen, tutustumaan taiteilijoiden työhön. Vieraille räätälöidään aina yksilöllinen ohjelma, mutta sen lisäksi järjestetään yleinen tapaaminen / luento mahdollisuuksien mukaan. Tämän tavoitteena on lisätä taiteilijoiden työtilaisuuksia ulkomailla.

Marraskuussa taiteilijoiden kuraattoritapaamisessa Ornamon toimistolla ovat vieraina kuraattori, agentti Mark Devereux ja kuraattori Laura Köönikkä.

Pitkäjänteisesti tehdään yhteistyötä myös pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa, mm. asiantuntijavaihtoa ja näyttelysuunnitelmia.

Haen jatkuvasti uutta rahoitusta ja yhteistyökumppaneita toiminnalle - apurahahakuja on aina useampi vetämässä. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan aina toteudu. Silloin pitää soveltaa tai löytää uusia yhteistyökumppaneita myös ja taidealan ulkopuolelta, jotta saadaan taiteilijoiden ammattitaito ja visuaalinen näkemys mahdollisimman laajasti tietoon ja käyttöön. Ja sen myötä töitä taiteilijoille.

Taiteilijan tietopankki Ornamon jäsensivuilta: www.ornamo.fi/fi/palvelu/taiteilijan-opas/. Asiaa mm. työn hinnoittelusta sekä tekijänoikeuksista. Tietopankin päivitys on parhaillaan työn alla ja palaute on tervetullutta!Kuva: Aimo Katajamäen maalaukset toimivat opasteina Saunalahden lastentalossa. Kuva Mika Huisman JKMM Arkkitehdit. Kaikki oikeudet pidätetään.

Blogikirjoitusten kirvoittamia ajatuksia voi jakaa ja keskustelua jatkaa Taiteilijat O:n Facebook-sivuilla.