Taiteilijat O
fi en sv

26.5. 2021

Taiteilijat O ry:n uutena tuottajana on aloittanut Tea Stolt de Glanville, FRSA

Taiteilijat O ry:n toisena osa-aikaisena tuottajana toukokuussa 2021 aloittanut Tea Stolt de Glanville työskentelee yhdistyksen toiminnan ja rahoituspohjan kehittämisen parissa sekä viestinnän tehtävissä.

* * *

Taiteilijat O ry:n toisena tuottajana on toukokuussa 2021 aloittanut kulttuurialan erityisasiantuntija ja kulttuurituottaja Tea Stolt de Glanville (FRSA). Yhdistyksen toisen osa-aikaisen tuottajan tehtävään saapui 32 hakemusta, mikä ylitti odotuksemme. Hakemusten taso oli todella korkea ja monipuolinen, joka teki valinnasta entistäkin haasteellisemman. Moni hyvä hakija jäi vaille mahdollisuutta, sillä paikka oli avoin vain yhdelle. Lämmin kiitos kaikille työtehtävään hakeneille ja menestystä Tealle uusiin työtehtäviin. Toisena yhdistyksen tuottajana jatkaa Miia Kallio (keramiikkataiteilija).

Tea Stolt de Glanville on aiemmin toiminut mm. Suomen Lontoon-instituutin (nyk. Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti) taiteen ja kulttuurin ohjelmajohtajana, kokeellisten tuotantojen EU-hanketuottajana Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa, sekä tukiohjelmien erityisasiantuntijana Pohjoismaisessa kulttuuripisteessä. Monipuolisen kokemuksen omaavan Tean erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat kansainvälinen kulttuuriyhteistyö, rajoja ylittävä taiteiden ja tieteiden välinen yhteistyö, sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Kulttuurin ja kommunikaation maisteriksi (FM) Helsingin yliopistosta tulevana lukuvuonna valmistuva Tea on poikkitieteellisissä maisteriopinnoissaan keskittynyt pohjoismaisiin kulttuurillisiin ja kielellisiin ilmiöihin. Hän on myös suorittanut ReNEW-yliopistoverkoston järjestämän ja YK:n tasa-arvokoulutusohjelma UNU-GEST:in sertifioiman, pohjoismaisia sukupuolentutkimuksen suuntauksia tarkastelevan opintokokonaisuuden Háskóli Íslands -yliopistossa Reykjavikissa. Aiemmalta koulutukseltaan Tea on kulttuurituottamiseen erikoistunut Medianomi (AMK). Tea on lisäksi opiskellut kuvataiteita ja muotoilua University of the Arts London:in Chelsea College of Arts:ssa ja arkkitehtuuria University College London:in The Bartlett School of Architecture:ssa. Vapaa-ajallaan Tea on jo yli 20 vuoden ajan kanavoinut audiovisuaalisia synesteettisiä kokemuksiaan – eli kromestesiaa – valotaiteen ja -suunnittelun kautta. Yhdistystoiminnassa Tea on ollut aktiivinen erityisesti mediataiteen kentällä. Hänellä on ollut useita luottamustehtäviä sekä Suomessa, että kansainvälisissä organisaatioissa.

Vuonna 2019 Tea Stolt de Glanville sai nimityksen Fellow of the Royal Society of Arts (FRSA) tunnustuksena taiteen ja kulttuurin parissa tekemästään työstä ja hän liittyi näin ollen jäseneksi brittiläisen RSA:n maailmanlaajuiseen, yhteiskunnallisista vaikuttajista koostuvaan yhteisöön.


 

Tea Stolt de Glanville (FRSA) ny producent för Konstnärerna O rf

Konstnärerna O har i maj 2021 fått en till producent till teamet. Föreningens nya producent Tea Stolt de Glanville arbetar deltid med utveckling av föreningens verksamhet och finansiering, samt med kommunikation.

Kulturproducent och sakkunnig inom kultursektorn, Tea Stolt de Glanville (FRSA), har i maj 2021 påbörjat arbetet som producent för Konstnärerna O rf. Föreningen fick 32 ansökningar till deltidstjänsten som dess andra producent, vilket överträffade våra förväntningar. Ansökningarna var mångsidiga och av högklassig kvalitet, vilket gjorde valet även svårare. Många goda kandidater blev utan denna möjlighet, då platsen endast kunde ges åt en sökande. Ett varmt tack till alla som sökte till anställningen. Vi önskar Tea lycka till och framgång i de nya arbetsuppgifterna. Miia Kallio (keramikkonstnär) fortsätter i arbetet som föreningens andra producent.

Tea Stolt de Glanville har tidigare arbetat som bl.a. programdirektör för konst och kultur vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i London (nu känd med det nya namnet Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland), som EU-projektledare och producent för experimentella produktioner vid Aalto-universitetets Media Lab (medielaboratoriet), samt som rådgivare för stödprogrammen vid Nordisk kulturkontakt (fd. Kulturkontakt Nord). Tea har en mångsidig erfarenhet inom kultursektorn och är speciellt intresserad av internationellt kultursamarbete, av gränsöverskridande, tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt samarbete mellan olika konst- och vetenskapsgrenar och av forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamhet. 

Tea utexamineras under det inkommande läsåret som filosofie magister (FM) i Kultur och kommunikation med studieinriktningen nordiska språk från Helsingfors universitet. Inom detta tvärvetenskapliga magisterprogram har hon haft fokus på nordistik, närmare sagt kulturella och språkliga fenomen i Norden. Hon har också avlagt den av FN:s jämställdhetsutbildningsprogram UNU-GEST certifierade studiehelheten Nordiska strömningar i genusstudier (Nordic Trends in Gender Studies) vid Háskóli Íslands -universitetet i Reykjavik, som är en ReNEW-nätverkspartner på Island. Till sin tidigare utbildning är Tea Medianom (YH) med specialisering i kulturproduktion. Hon har också studerat bildkonst, formgivning och arkitektur vid Chelsea College of Arts och vid The Bartlett (UCL) i London. Som en av sina fritidssysslor har Tea redan i mer än 20 år ägnat sig åt att förmedla sina audiovisuella synestetiska upplevelser (chromesthesia) genom ljuskonst och -design. 

Tea Stolt de Glanville har erhållit flera förtroendeuppdrag och varit aktiv inom föreningssektorn, särskilt inom verksamhet som främjar mediekultur. År 2019 blev Tea utnämnd till Fellow of the Royal Society of Arts (FRSA) för hennes förtjänster inom konst- och kultursektorn. Därmed blev hon medlem av brittiska RSA, en organisation vars världsomfattande medlemskår består av individer som ägnar sig åt samhällelig utveckling i olika former.

Tea Stolt de Glanville