Taiteilijat O
fi en sv

20.4. 2022

Taiteilijat O hakee kolmea taidekummia kesäkuun työpajoihin!

Taiteilijat O sai Helsingin kaupungin korona-avustuksen neljään vuoden 2022 aikana toteutettavaan taidekummityöpajaan. Neljästä työpajakokonaisuudesta kolme järjestetään kesäkuussa 2022 osana Helsingin kaupungin leikkipuistojen Kesäkanelitoimintaa. Taidekummeiksi voivat hakea Taiteilijat O:n jäsenet. Neljäs työpaja järjestetään syksyllä 2022 osana leikkipuistojen koululaiskanelitoimintaa. Sen hausta tiedotamme erikseen syksyllä.

* * *

Taiteilijat O sai Helsingin kaupungin korona-avustuksen neljään vuoden 2022 aikana toteutettavaan taidekummityöpajaan. Neljästä työpajakokonaisuudesta kolme järjestetään kesäkuussa 2022 osana Helsingin kaupungin leikkipuistojen Kesäkanelitoimintaa. Taidekummeiksi voivat hakea Taiteilijat O:n jäsenet. Neljäs työpaja järjestetään syksyllä 2022 osana leikkipuistojen koululaiskanelitoimintaa. Sen hausta tiedotamme erikseen syksyllä.

Taidekummi työskentelee leikkipuistossa yhdessä Kesäkanelia vetävien leikkipuisto-ohjaajien kanssa. Taidetyöpajaan yhdistyy suomen kielen harjoittelu toisto-menetelmällä. Taidekummityöpajat toteutetaan kolmessa leikkipuistossa samoina päivinä ja aikoina Kotoklubi Kanelien kesätoiminnan (https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/perheiden-aamupaivatoiminta/suomea-toiminnallisesti-ryhmissa/) yhteydessä. Leikkipuistot varmistuvat toukokuun aikana, mutta ajankohdat ovat jo selvillä.

Leikkipuisto A, B ja C
ke  8.6. klo 10–11.30
pe 10.6. klo 10–11.30
ke  15.6. klo 10–11.30
pe 17.6. klo 10–11.30
 

Yhden työpajan kokonaiskesto on 8 tuntia (8 x 45 min.) Kokoontumiskertoja on neljä / työpaja. Opetustyön palkka on 60 €/h. Opetustyön tuntipalkka sisältää ohjauksen, suunnittelun ja arvioinnin. Lisäksi työpajaa kohden käytetään 4 tuntia valmistelu- ja verkostoitumistyöhön leikkipuiston henkilökunnan kanssa sekä maksetaan korvaus työpajan materiaalien hankintaan käytetystä ajasta (2 h). Valmistelutyön tuntipalkka on 25 €/h. Taidekummi laatii selkeät toimintaohjeet työpajassa käytetystä menetelmästä ja luovuttaa ne työpajan päätyttyä leikkipuiston henkilökunnan käyttöön osaksi Kotoklubi Kanelin jatkuvaa toimintaa. Taidetoimintamallin havainnollisen ohjeen toteuttamisesta (3 h) maksetaan taidekummille 80 €/h.  Lisäksi taidekummi velvoitetaan vastaamaan työpajan kulusta esitettyihin kysymyksiin sähköpostitse. Yhteensä työpajan toteutuksesta maksetaan taidekummille palkkana 870 €. Materiaalien hankintaan työpajaa varten on käytettävissä 150 €. Matkakuluja ei korvata.

Kesäkanelit toteutetaan leikkipuistojen ulkotoimintana. Sateen suojaan kyllä pääsee eri leikkipuistoissa. Toivomme työpajaa suunniteltaessa ja toteutettaessa otettavan erityisesti huomioon osallistujien yhteisen työskentelyn. Työskentelyn toivotaan rohkaisevan osallistujien välistä vuorovaikutusta ja mahdollistavan luontevan kohtaamisen eritaustaisten ihmisten kesken. Työpajaan toivotaan mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden lisäksi kantasuomalaisia lapsiperheitä.

Mikä on taidekummi?
Lisätietoa linkeistä:
https://artists-o.fi/fi/blogi/mika-kumma-taidekummi-eli-kun-taide-vaikuttaa
https://www.artists-o.fi/fi/projektit/oho-opitaan-yhdessa/taidekummi

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi Taiteilijat O ry:n taidekummityöryhmän yhteyshenkilölle Miia Kalliolle (miiakallio@miiakallio.fi) 10.5. mennessä. Miia vastaa myös mahdollisiin lisäkysymyksiin joko sähköpostitse tai puhelimitse (040 5270517). Hakemukseen on liitettävä lyhyt työsuunnitelma