Taiteilijat O
fi en sv

7.8. 2018

TAIDEKUMMI -työpajat jatkuvat Helsingin leikkipuistoissa!

Taiteilijat O ry sai Opetushallitukselta kesäkuussa 2018 valtionerityisavustuksen kotoutumisen tukemiseen. Apurahan turvin järjestetään syksyllä 2018 yhdeksän ja tammi-helmikuussa 2019 kuusi Taidekummi-työpajaa Helsingin kaupungin leikkipuistoissa. Työpajojen vetäjiksi haetaan jäsentaiteilijoista taidekummeja 20.8. mennessä.

* * *

Taidekummi-työpajat tuovat taiteen ammattilaiset mukaan lapsiperheiden leikkipuistotoimintaan Helsingissä. Taidekummit ohjaavat kielellistä ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä taiteen työpajoja perheille. Työpajoissa korostuu käsin tekemisen merkitys kielen oppimisen tukena.


Työpajat järjestetään osana leikkipuistoissa toimivan Kotoklubi Kanelin toimintaa ja suomen kielen opetusta. Kotoklubi Kaneli kokoontuu 1-2 kertaa viikossa aamupäivisin 17 Helsingin leikkipuistossa. Työpajatiedotuksesta vastaavat leikkipuistot ja Helsingin kaupunki. Työpajojen koordinoinnista vastaa Taidekummi-työryhmä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.


Leikkipuistossa hankkeeseen sitoutuu yksi ohjaajista ja vapaaehtoisia toimijoita mm. Yhteiset lapsemme ry:stä ja Helsingin työväenopistosta. Taidekummin ideoiman taidemenetelmän ohjaus siirtyy työpajakertojen aikana leikkipuistohenkilökunnan vastuulle. Taidekummi laatii selkeät toimintaohjeet käytetystä menetelmästä ja luovuttaa ne työpajojen päätyttyä leikkipuiston henkilökunnan käyttöön osaksi Kotoklubi Kanelin jatkuvaa toimintaa. Vuoden 2017 kotouttamisteko tunnustuksen saanut Kotoklubi Kaneli on avointa ja yhteisöllistä toimintaa maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille ja kantasuomalaisille. Suomen kieltä opetetaan leikkipuistojen henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyönä Toisto-menetelmällä (http://suomenkielisanootervetuloa.fi/metodi/). Hanke tuo leikkipuistojen maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset lapsiperheet yhteisen vuorovaikutteisen ja kielirajoja ylittävän matalan kynnyksen toiminnan pariin.


Työpajojen rakenne ja taidekummin palkkaus

Yhden työpajan kokonaiskesto on 8 tuntia (8 x 45 min.) Kokoontumiskertoja on neljä / työpaja. Pajojen työnjako ja rakenne kerroittain:

  1. Taiteilija ohjaa ryhmää, työntekijä ja vapaaehtoinen havainnoivat työskentelyä.
  2. Taiteilija, työntekijä ja vapaaehtoinen työskentelevät yhdessä ryhmän kanssa.
  3. Taiteilija, työntekijä ja vapaaehtoinen työskentelevät yhdessä ryhmän kanssa.
  4. Henkilökunta ohjaa ryhmää. Taiteilija avustaa tarvittaessa.

Työpajan ohjauksesta maksetaan työpajaohjaajalle, taidekummille opetustyön palkkana 60 €/h. Tämä opetustyön tuntipalkka sisältää ohjauksen, suunnittelun ja arvioinnin. Jokaista työpajaa kohden taidekummi käyttää 6 tuntia valmistelu- ja verkostoitumistyöhön paikallisten kumppaneiden kanssa. Lisäksi maksetaan korvaus työpajan materiaalien hankintaan käytetystä ajasta (2 h). Näiden valmistelutöiden (yhteensä 8h) tuntipalkka on 25 €/h. Taidetoimintamallin havainnollisen ohjeen toteuttamisesta (3 h) maksetaan taidekummille 80 €/h. Työpajojen materiaaleina käytetään mahdollisuuksien mukaan leikkipuistoista löytyvää materiaalia. Tämän lisäksi on kutakin työpajaa varten varattu joko 140 € tai 200 € suuruinen summa materiaalihankintoihin.


Palkkaa yhden työpajan vetämisestä oheistöineen kertyy taidekummille yhteensä 920 €. Lisäksi taidekummi velvoitetaan osallistumaan kaikille taidekummeille yhteiseen suunnittelu- ja palautepalaveriin. Kokouspalkkio on 25 €/palaveri. Matkakuluja ei korvata.


Hakemus

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi Taidekummi-työryhmän vetäjälle Miia Kalliolle (miiakallio@miiakallio.fi) 20.8. mennessä. Miia vastaa myös mahdollisiin lisäkysymyksiin sähköpostitse. Hakemukseen on liitettävä lyhyt työsuunnitelma toteutettavan työpajan aiheesta ja tekniikasta. Osassa leikkipuistoja on käytössä keramiikkauuni.

Kuukausi- ja viikonpäivätoiveet kannattaa kirjata jo hakemukseen. Mikäli haluat vetää useamman Taidekummi-työpajan, niin kerro siitä hakemuksessasi. Tehtävä ja tekniikka voi säilyä samana molemmissa työpajoissa tai voit kehittää tehtävää ensimmäisestä työpajasta saamasi palautteen perusteella. Työpajaa suunnitellessa kannattaa huomioida se, että osa perheistä osallistuu joka kerta, mutta osa harvemmin. Aikuisten lisäksi mukana työskentelemässä on alle kouluikäisiä lapsia.

Työpajojen aikataulu

Työpajoja on kaavailtu toteutettavan seuraavasti:

syyskuu 2018: kolme työpajaa

lokakuu 2018: kaksi työpajaa

marraskuu 2018: kolme työpajaa

joulukuu 2018: yksi työpaja

tammikuu 2019: kolme työpajaa

helmikuu 2019: kolme työpajaaTaiteilijapankki

Valitut taidekummit velvoitetaan toimittamaan lyhyet esittelyt kuvan kera itsestään Taiteilijat O ry:n nettisivujen taiteilijapankkiin. https://artists-o.fi/fi/projektit/oho-opitaan-yhde...Yhteistyöterveisin,
Taiteilijat O ry:n Taidekummi-työryhmä: Miia Kallio, Leena Illukka, Tiia Matikainen, Virpi Vesanen-Laukkanen