fi gb

OHO opitaan yhdessä! -taidetyöpajahanke

Työpajahankkeessa kokeillaan ja kehitellään menetelmiä suomen kielen oppimiseen kokemuksellisesti. Taiteilijat O ry:n jäsentaiteilijat suunnittelevat ja toteuttavat työpajat työparina suomen kielen ammattilaisten kanssa.

Työpajat on suunnattu uus- ja kantasuomalaisille lapsiperheille mahdollistamaan kielellisen ja kulttuurisen kohtaamisen. Pääpaino on taiteellisessa työskentelyssä, joka perustuu käsillä tekemiseen, monipuoliseen materiaalien käyttöön ja havainnolliseen ohjaamiseen. Sanataiteelliset työtavat ja kielenopetukselliset tavoitteet limittyvät työskentelyyn.

OHO opitaan yhdessä! kouluttaa ja työllistää järjestön jäsentaiteilijoita. Vuosina 2014-15 toteutettiin kuusi työpajaa pääkaupunkiseudulla ja yksi Joensuussa. Työpajat järjestettiin yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa toimivien järjestöjen ja kirjastojen kanssa. Yksi työpaja toteutettiin yhteistyössä Annantalon taidekeskuksen kanssa. Hanke on järjestänyt kaksi koulutustilaisuutta, joihin sisältyi yleisöluentoja.

Vuonna 2016 OHO opitaan yhdessä! sopi yhteistyöstä Helsingin varhaiskasvatusviraston sekä Suomen sanataideopetusseuran kanssa. Hankkeen taiteilijapankissa on kaksitoista taiteilijaa. Vuonna 2017 aloitetaan rahoituksen varmistuttua työpajatoiminta Helsingissä osana varhaiskasvatusviraston Kotoklubi Kaneli -toimintaa. OHO opitaan yhdessä! kehittää leikkipuistotoimintaan soveltuvaa toimintamallia yhdessä uusien yhteistyökumppanien kanssa.

Yhteystiedot: taiteilijat.o.ry@gmail.com

työskentelyä taidetyöpajassa

Työskentelyä taidetyöpajassa

OHO opitaan yhdessä -hanketyöryhmä

Virpi Vesanen-Laukkanen, Tiia Matikainen ja Miia Kallio


Yhteistyökumppanit

Helsingin varhaiskasvatusvirasto, Suomen sanataideopetuksen seura, Suomen kielen tutkija ja opettaja, FT Lari Kotilainen sekä opettaja ja kielenkääntäjä Anna Sidorova, Teollisuustaiteen liitto Ornamo, Annantalon taidekeskus, pääkaupunkiseudun kirjastot, Vantaan Nicehearts ry, Kalliolan setlementti ja Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys JoMoni ry.


Tukijat

Hanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Teollisuustaiteen liitto Ornamo, Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Helsingin kulttuurikeskus, Fiskars, Eurokangas, Sinelli, A.Wennström Oy/Seriväri, Taito Pohjois-Karjala ry, Kätevä-Käsi Oy ja Théhuone.